Contributieschema

Wanneer je in de loop van een verenigingsjaar lid wordt, geldt dit schema voor de berekening van de contributie. We gebruiken het ook als je het lidmaatschap omzet van Slapend naar Gewoon of Zwerflid of andersom.

Lees meer