Soorten lidmaatschap

Hieronder vind je de verschillende vormen van lidmaatschap bij TV Pijnacker.

Voor leden jonger dan 18 jaar hebben we een aparte pagina met informatie over het Alles-in-1-lidmaatschap.

Hieronder vind je een korte beschrijving van de lidmaatschapsvormen. De hoogte van de contributie en het aantal te verrichten bardiensten per jaar vind je op deze pagina. Het lidmaatschap wordt altijd automatisch verlengd, tenzij er tijdig is opgezegd bij de ledenadministratie (dit geldt niet voor het Competitie-, Winter- en Vakantielidmaatschap. Die eindigen automatisch na afloop van de betreffende periode).

Gewoon lid
Als 'Gewoon lid' mag je iedere dag van het jaar spelen. Binnen deze categorie maken we onderscheid tussen senioren en junioren. Dit onderscheid is relevant voor de hoogte van de contributie, de tijden waarop gespeeld kan worden en de voorrangsregels bij het ‘afhangen’ van een baan (zie deze pagina). Uitwonende studenten komen in aanmerking voor een korting (zie voorwaarden). Ereleden en leden die langer dan 50 jaar lid zijn, krijgen een korting van 50%.

Studentlid
Het studentenlidmaatschap is voor wat betreft de rechten en plichten gelijk aan het ‘Gewoon lidmaatschap’, alleen de contributie is een stuk lager. 
Uitwonende studenten die in aanmerking wensen te komen voor een studentenlidmaatschap moeten dit voor 1 februari per mail of schriftelijk melden bij de ledenadministratie
Ook leden, die eerder van deze regeling gebruik hebben gemaakt, moeten ieder jaar opnieuw een studentenlidmaatschap aanvragen.

De voorwaarden zijn:
* nog studerend op 1 april
* niet woonachtig in Pijnacker of in een gemeente grenzend aan de voormalige gemeente Pijnacker
* inleveren van een kopie van de collegekaart bij de ledenadministratie

Wanneer er geen aanvraag wordt ontvangen, of niet aan de voorwaarden wordt voldaan, wordt er vanuit gegaan dat de studie is beëindigd en wordt het Studentenlidmaatschap automatisch omgezet in een Gewoon lidmaatschap.

Zwerflid
Een Zwerflid mag alleen op werkdagen tot 19.00 uur tennissen en dus niet in de weekenden en ’s avonds. Ze mogen echter wel meedoen aan toernooien en andere evenementen, ook als die in het weekeinde of op een avond georganiseerd worden. Dit geldt echter niet voor de KNLTB-competities en de interne recreatiecompetities. Daar mogen Zwerfleden niet aan meedoen. Ook voor Zwerfleden geldt voor ereleden en leden die langer dan 50 jaar lid zijn een korting van 50%.

Kennismaking (met of zonder les)
Om kennis te maken met de tennissport en onze club kun je heel voordelig starten als 'Kennismakingslid'. Je mag dan zes maanden tennissen en meedoen aan toernooien en andere evenementen. Dit Kennismakingslidmaatschap kost slechts € 25,-.   Voor leerlingen van Progress Tennis is het zelfs gratis en valt het globaal samen met de trainingscyclus; hetzij van 15 maart t/m 15 oktober, hetzij van 15 oktober t/m 15 april. Het Kennismakingslidmaatschap zetten we na afloop automatisch om in een Gewoon Lidmaatschap. Wil je dat niet, dan moet je dat voor afloop van het Kennismakingslidmaatschap aan de ledenadministratie laten weten. Alleen dan wordt het lidmaatschap beëindigd.

Zomer Challenge
Dit is een nieuwe door de KNLTB gestimuleerde vorm van Kennismaking. Met de Zomer Challenge kun je drie maanden tennissen in juli, augustus en september. Het is voor jong en oud, je kan vrij tennissen wanneer het je uitkomt. Daarnaast krijg je vier tennislessen onder begeleiding van onze professionele trainer(s) die op een enthousiaste manier lesgeven. Ook organiseren we een leuk Zomer Challenge eindtoernooi in september waar je aan mee kan doen. Kosten zijn € 50,-. Aanmelden voor deze variant kan door je naam, leeftijd en telefoonnummer te mailen naar info@progresstennis.nl.

Winter Challenge
Ook deze vorm van Kennismaking is door de KNLTB geïntroduceerd in 2020. Bij TVP kun je met dit lidmaatschap in de maanden januari t/m maart vrij tennissen in de weekeinden. We hebben twee varianten, namelijk met en zonder les. Bij die eerste krijg je vier tennislessen van onze professionele en enthousiaste  trainers. Kosten zijn € 50,- voor de variant met lessen en € 25,- voor die zonder. Aanmelden voor de Winter Challenge kan door je naam, leeftijd en telefoonnummer te mailen naar info@progresstennis.nl.

Competitielidmaatschap
Tennissers die geen lid zijn van TV Pijnacker en die door een competitieteam zijn uitgenodigd om mee te doen aan een KNLTB-competitie, kunnen hiervoor 'Competitielid' worden. Dan mag je in de periode van 15 maart t/m 15 juni resp. van 15 augustus t/m 15 november op alle dagen tennissen en uiteraard meedoen aan de KNLTB-competitie. Je kan daar maar één maal per jaar gebruik van maken. Dus óf in het voorjaar óf in het najaar, niet allebei.

Vakantielidmaatschap
Als 'Vakantielid' mag je in de periode van 1 juli t/m 30 september op alle dagen tennissen op ons park.

Winterlid
Winterleden mogen in de periode van 15 oktober t/m 15 maart op alle dagen van de week en ook 's avonds tennissen op ons park. Ze mogen het hele jaar meedoen aan toernooien en andere evenementen met uitzondering van de KNLTB-competities en de interne recreatiecompetities.

Slapend lidmaatschap
Voor leden, die enige tijd niet kunnen tennissen (bijv. i.v.m. blessure, zwangerschap, verblijf in het buitenland), kent de vereniging het Slapend Lidmaatschap. Dit moet per email bij de ledenadministratie worden aangevraagd. Na minimaal 6 maanden kan men weer spelend lid worden. De contributie wordt opnieuw gefactureerd op basis van dit contributieschema.

De hoogte van de contributie en het aantal te verrichten bardiensten per jaar vind je op deze pagina. 

 

Lidmaatschap Overzicht