Soorten lidmaatschap

Hieronder vind je de verschillende vormen van lidmaatschap bij TV Pijnacker.

Voor leden jonger dan 18 jaar hebben we een aparte pagina met informatie over het Alles-in-1-lidmaatschap.

Hieronder vind je een korte beschrijving van de lidmaatschapsvormen. De hoogte van de contributie en het aantal te verrichten bardiensten per jaar vind je op deze pagina. Het lidmaatschap wordt altijd automatisch verlengd, tenzij er tijdig is opgezegd bij de ledenadministratie (dit geldt niet voor het Competitie-, Winter- en Vakantielidmaatschap. Die eindigen automatisch na afloop van de betreffende periode).

Gewoon lid
Als 'Gewoon lid' mag je iedere dag van het jaar spelen. Binnen deze categorie maken we onderscheid tussen senioren en junioren. Dit onderscheid is relevant voor de hoogte van de contributie). Uitwonende studenten komen in aanmerking voor een korting (zie voorwaarden). Ereleden en leden die langer dan 50 jaar lid zijn, krijgen een korting van 50%.

Studentlid
Het studentenlidmaatschap is voor wat betreft de rechten en plichten gelijk aan het ‘Gewoon lidmaatschap’, alleen de contributie is een stuk lager. 
Uitwonende studenten die in aanmerking wensen te komen voor een studentenlidmaatschap moeten dit ieder jaar opnieuw en voor 1 februari per mail aanvragen bij de ledenadministratie
De voorwaarden zijn:
* niet woonachtig in Pijnacker of in een gemeente grenzend aan de voormalige gemeente Pijnacker
* een foto of scan van de collegekaart moet meegestuurd worden
Wanneer er geen aanvraag wordt ontvangen, of niet aan de voorwaarden wordt voldaan, wordt het Studentenlidmaatschap automatisch omgezet in een Gewoon lidmaatschap.

Zwerflid
Een Zwerflid mag alleen op werkdagen tot 19.00 uur tennissen en dus niet in de weekenden en ’s avonds. Wel mogen meedoen aan toernooien en andere evenementen, ook als die in het weekeinde of op een avond georganiseerd worden. Dit geldt echter niet voor de KNLTB-competities en de interne recreatiecompetities. Daar mogen Zwerfleden niet aan meedoen. Ook voor Zwerfleden geldt dat ereleden en leden die langer dan 50 jaar lid zijn een korting van 50% krijgen op de contributie

Kennismaking (met of zonder les)
Om kennis te maken met de tennissport en onze club kun je heel voordelig starten als 'Kennismakingslid'. Je mag dan zes maanden tennissen en meedoen aan toernooien en andere evenementen. Dit Kennismakingslidmaatschap kost slechts € 25,-.   Voor leerlingen van Progress Tennis is het zelfs gratis en valt het globaal samen met de trainingscyclus; hetzij van 1 april t/m 31 oktober, hetzij van 1 november t/m 31 maart. Het Kennismakingslidmaatschap zetten we na afloop automatisch om in een Gewoon Lidmaatschap. Wil je dat niet, dan moet je dat voor afloop van het Kennismakingslidmaatschap aan de ledenadministratie laten weten. Alleen dan wordt het lidmaatschap beëindigd.

Competitielidmaatschap
Tennissers die geen lid zijn van TV Pijnacker en die door een competitieteam zijn uitgenodigd om mee te doen aan een KNLTB-competitie, kunnen hiervoor 'Competitielid' worden. Dan mag je in de periode van 15 maart t/m 15 juni resp. van 15 augustus t/m 15 november op alle dagen tennissen en uiteraard meedoen aan de KNLTB-competitie. Je kan daar maar één maal per jaar gebruik van maken. Dus óf in het voorjaar óf in het najaar, niet allebei.

Zomerlidmaatschap
Zomerleden mogen in de periode van 1 juli t/m 30 september op alle dagen van de week en ook 's avonds tennissen op ons park. Ze mogen het hele jaar meedoen aan toernooien en andere evenementen met uitzondering van de KNLTB-competities en de interne recreatiecompetities.

Winterlidmaatschap
Winterleden mogen in de periode van 15 oktober t/m 15 maart op alle dagen van de week en ook 's avonds tennissen op ons park. Ze mogen het hele jaar meedoen aan toernooien en andere evenementen met uitzondering van de KNLTB-competities en de interne recreatiecompetities.

Slapend lidmaatschap
Voor leden, die enige tijd niet kunnen tennissen (bijv. i.v.m. blessure, zwangerschap, verblijf in het buitenland), kent de vereniging het Slapend Lidmaatschap. Dit moet per email bij de ledenadministratie worden aangevraagd. Pas na minimaal 6 maanden kan men weer spelend lid worden. De contributie wordt opnieuw gefactureerd op basis van dit contributieschema.

De hoogte van de contributie en het aantal te verrichten bardiensten per jaar vind je op deze pagina. 

 

Lidmaatschap Overzicht