Inschrijven en beleid (najaars)competitie 2021

DE INSCHRIJVING IS GESLOTEN

 

De inschrijving voor de (najaars)competitie 2021 is vanaf nu geopend en sluit op 4 juni 2021.

Voor de competitie gelden regels over de deelname. Hier kan je lezen hoe dat werkt.

Competitie 2021 extra informatie

De KNLTB heeft de voorjaarscompetitie 2021 uitgesteld naar het najaar. Natuurlijk onder voorbehoud van de dan geldende corona maatregelen. Aan alle teams die zich ingeschreven hadden in het voorjaar, is gevraagd of ze hun inschrijving wilden behouden. De teams die hun inschrijving willen wijzigen (qua competitiesoort, niet qua teamleden), kunnen dat doen door opnieuw in te schrijven via de linkjes onderaan dit artikel. Zij hebben voorrang op hun speeldag. Ook nieuwe teams kunnen zich inschrijven.

 

Vrijdagavondcompetitie wordt NIET 'om de week' gespeeld

In het najaar is het vanwege de beperkte periode niet mogelijk om 10 weken achter elkaar competitie te spelen. Daarom wordt er op vrijdagavond niet 'om de week gespeeld', zoals dat oorspronkelijk de bedoeling was bij de Voorjaarscompetitie. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat ‘spelen op tijd’ onder spelers niet de voorkeur heeft. Daarom wordt tijdens de KNLTB Competitie 2021 de vrijdagavond op de reguliere wijze georganiseerd: een periode van 7 weken voor zowel de DD, HD en GD teams.

We begrijpen dat dit een tegenvaller kan zijn voor verenigingen die meer teams hadden ingeschreven en nu mogelijk te weinig banen hebben. De baaneis van 1 1/3 baan per thuisspelend team kan niet worden verlaagd, want die is bedoeld om alle partijen in 3 speelrondes te spelen. Een mogelijke oplossing kan zijn om gebruik te maken van banen van omliggende verenigingen. Hiervoor kan je 'dispensatie ander park' aanvragen. Ook kun je teams naar andere competitiesoorten doorschuiven, zoals de nieuwe competitiesoort Gemengd 17+ zondag (DE, HE, GD, DD, HD) of de dubbelcompetities op zaterdag en zondag. 

 

De inschrijving sluit op 4 juni 2021, dus schrijf je zo snel mogelijk in.

 

Richtlijnen

·       De Technische Commissie zal aan de hand van de binnengekomen inschrijvingen beoordelen welke competitiesoorten bij de KNLTB zullen worden aangemeld.

·       Indien er te veel belangstelling is voor een bepaalde competitiesoort zal de TC bekijken wat de mogelijkheden zijn voor de belangstellenden.

·       Op het elektronische inschrijfformulier wordt u dan ook gevraagd een eerste en een tweede keus op te geven.

·       Als u bijvoorbeeld voor de vrijdag kiest als eerste keus en als tweede keus zaterdag vergroot dat uw kans op inschrijving want als er teveel inschrijvingen op die vrijdag zijn, zal er naar de tweede keus gekeken worden, andersom geldt dit ook.

·       Omdat er op de vrijdagavond  ook les wordt gegeven , en ook de recreanten competitie wordt gespeeld zijn er voor deze avond maar een beperkt aantal  banen beschikbaar voor de voorjaarscompetitie. Zijn er meer teams ingeschreven dan er banen beschikbaar zijn dan wordt er onder de ingeschreven teams geloot welke op de vrijdag avond competitie kan gaan spelen.

·       De loting zal door de TC worden verricht, over het resultaat van deze loting kan niet worden gecorrespondeerd.

·       Deze loting zal ook gelden zowel voor de zaterdag en de zondag competitie(m.u.v. selectie spelers).

 

 Uitgangspunten

·       De Technische Commissie (TC) stelt de definitieve teamindeling vast, voor de jeugd zal dit in overleg gaan met de Jeugdcommissie (JC) & Progress Tennis.

·       We laten zo snel mogelijk weten of je (met je team) competitie kan spelen.

·       De definitieve klasse toewijzing vanuit de KNLTB is pas later bekend en kan nog tot wijzigingen leiden.

·       De TC houdt bij de teamindeling rekening met speelsterkte, teamindeling van het voorgaande seizoen, sportiviteit en inzet.

·       Door de jaarlijkse grote belangstelling voor de competitie, zullen teams in principe uit minimaal zes spelers bestaan.

·       Ingeschreven teams kunnen door de TC aangevuld worden met individueel ingeschreven spelers.

·       De indeling van de “eerste teams” per  verschillende competitiesoort wordt op sterkte gebaseerd.

·       Bij de overige teams zal de TC rekening proberen te houden met wensen als:  competitiesoort/ dag, speltype, klasse-indeling en voorkeur teamgenoten. Maar het kan voorkomen dat een teamsamenstelling toch gewijzigd wordt door de TC.

·       Om zo veel mogelijk teams te kunnen deelnemen aan de competitie zal er met verschoven begintijden worden gespeeld.

 Inschrijving is geen garantie tot deelname!!! 

Wij kunnen niet garanderen dat iedereen, die zich inschrijft,  ook daadwerkelijk competitie kan spelen en geplaatst wordt.

Dit geldt ook voor teaminschrijving en teamvoorkeur.

Dit is geheel afhankelijk van het aantal gegadigden voor de bepaalde competitiesoort.

We zullen echter iedereen, die niet kan deelnemen of niet aan de vorm kan deelnemen die men wenst, persoonlijk en tijdig inlichten.

Spelers en/of teams die in voorafgaande jaar geen najaarscompetitie konden spelen, hebben voorrang bij de teamindeling van deze voorjaarscompetitie.

 

Kosten deelname
De kosten bestaan uit de inschrijvingskosten KNLTB en de kosten van de ballen. De kosten van deelname bedragen € 90,- per team. De teamcaptain zal hier voor een rekening ontvangen.

 

Bardienst
Zoals bij onze vereniging de gewoonte is dient elk competitie team 1 of meerdere extra bardiensten te draaien met zijn of haar team.

 

Speelschema

 

 Inschrijfmogelijkheden

TVP biedt niet alle mogelijkheden, die door de KNLTB worden aangebonden, aan. Dit heeft oa te maken met onze drukke baanbezetting voor training, vrij spelen en recreatie competitie. Daarnaast hebben we niet voor elke speeldag een vrijwilliger die paraat kan staan. Mocht je een competitievorm zien staan waar je graag aan mee zou willen doen, maar die wij niet aanbieden middels het formulier, neem dan contact op met de TC om te vragen naar de mogelijkheden. 

 

 

 

Voorwaarden

Door je in te schrijven ga je akkoord met de volgende voorwaarden, welke hierboven worden uitgelegd:

·       Richtlijnen

·       Uitgangspunten

·       Kosten

·       Bardienst

·       Speelschema

·       Inschrijfmogelijkheden

 

Inschrijfformulier teamopgave competitie 2021

 

Inschrijfformulier individuele opgave competitie 2021