Inschrijven en beleid (najaars)competitie 2023

De inschrijving voor de (najaars)competitie 2023 is gesloten. Voor de competitie gelden regels over de deelname. Hier kan je lezen hoe dat werkt.

Het najaar duurt nu 5 speelweken voor alle speeldagen
De KNLTB heeft om verschillende redenen besloten om de najaarscompetitie 5 weken te laten duren. De motivatie daarvoor hebben ze hier beschreven.

Richtlijnen

 • De Technische Commissie zal aan de hand van de binnengekomen inschrijvingen beoordelen welke competitiesoorten bij de KNLTB zullen worden aangemeld.
 • Indien er te veel belangstelling is voor een bepaalde competitiesoort, zal de TC bekijken wat de mogelijkheden zijn voor de belangstellenden.
 • Omdat er tijdens de competitie ook les wordt gegeven, zijn niet alle banen beschikbaar voor de najaarscompetitie. Zijn er meer teams ingeschreven dan er banen beschikbaar zijn (dit gebeurt vaak op vrijdag) dan wordt er onder de ingeschreven teams geloot welke op de vrijdagavond competitie kan gaan spelen.
 • De loting zal door de TC worden verricht, over het resultaat van deze loting kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Deze loting zal ook gelden zowel voor de zaterdag en de zondag competitie (m.u.v. selectiespelers).

Uitgangspunten

 • De Technische Commissie (TC) stelt de definitieve teamindeling vast, voor de jeugd zal dit in overleg gaan met de Jeugdcommissie (JC) & Progress Tennis.
 • We laten zo snel mogelijk weten of je (met je team) competitie kan spelen.
 • De definitieve klasse toewijzing vanuit de KNLTB is pas later bekend en kan nog tot wijzigingen leiden.
 • De TC houdt bij de teamindeling rekening met speelsterkte, teamindeling van het voorgaande seizoen, sportiviteit en inzet.
 • Door de jaarlijkse grote belangstelling voor de competitie, zullen teams in principe uit minimaal zes spelers bestaan.
 • Ingeschreven teams kunnen door de TC aangevuld worden met individueel ingeschreven spelers.
 • De indeling van de “eerste teams” per  verschillende competitiesoort wordt op sterkte gebaseerd.
 • Bij de overige teams zal de TC rekening proberen te houden met wensen als:  competitiesoort / dag, speltype, klasse-indeling en voorkeur teamgenoten. Maar het kan voorkomen dat een teamsamenstelling toch gewijzigd wordt door de TC.
 • Om zo veel mogelijk teams te kunnen deelnemen aan de competitie zal er met verschoven begintijden worden gespeeld.

Inschrijving is geen garantie tot deelname!!!
Wij kunnen niet garanderen dat iedereen die zich inschrijft,  ook daadwerkelijk competitie kan spelen en geplaatst wordt. Dit geldt ook voor teaminschrijving en teamvoorkeur. Dit is geheel afhankelijk van het aantal gegadigden voor de bepaalde competitiesoort. We zullen echter iedereen, die niet kan deelnemen of niet aan de vorm kan deelnemen die men wenst, persoonlijk en tijdig inlichten. Spelers en/of teams die in voorafgaand jaar geen najaarscompetitie konden spelen, hebben voorrang bij de teamindeling van deze voorjaarscompetitie.

Kosten deelname
De kosten bestaan uit de inschrijvingskosten KNLTB en de kosten van de ballen. De kosten van deelname bedragen € 90,- per team. De teamcaptain zal hier voor een rekening ontvangen.

Bardienst
Zoals bij onze vereniging de gewoonte is, dient elk competitie team 2 of meerdere extra bardiensten te draaien met zijn of haar team.

Speelschema
 2023_najaar_2.png

Inschrijfmogelijkheden
TVP biedt niet alle mogelijkheden, die door de KNLTB worden aangebonden, aan. Dit heeft o.a. te maken met onze drukke baanbezetting voor training, vrij spelen en recreatie competitie. Daarnaast hebben we niet voor elke speeldag een vrijwilliger die paraat kan staan. Mocht je een competitievorm zien staan waar je graag aan mee zou willen doen, maar die wij niet aanbieden middels het formulier, neem dan contact op met de TC om te vragen naar de mogelijkheden.

 knltb_najaarscompetitie_2.jpg_2.png

Voorwaarden
Door je in te schrijven ga je akkoord met de volgende voorwaarden, welke hierboven worden uitgelegd:

 • Richtlijnen
 • Uitgangspunten
 • Kosten
 • Bardienst
 • Speelschema
 • Inschrijfmogelijkheden