Contributieschema

Wanneer je in de loop van een verenigingsjaar lid wordt, geldt dit schema voor de berekening van de contributie. We gebruiken het ook als je het lidmaatschap omzet van Slapend naar Gewoon of Zwerflid of andersom.

Contributie per maand voor verschillende soorten lidmaatschap

Type lidmaatschap

Per maand

Senioren 18 t/m 24 jaar

€  10,00

Senioren 25 jaar en ouder

€  16,00

Zwerfleden

€   13,25

Slapende leden

€     2,20

Lidmaatschap Overzicht