Aanmelden of opzeggen

Het verenigingsjaar loopt van 1 november tot en met 31 oktober.
Via onderstaande knop lees je meer over aanmelden en opzeggen..

Voor jongeren niet ouder dan 18 jaar geldt een andere werkwijze. Zie deze aparte pagina over het Alles-in-1-lidmaatschap.

Aanmelden
Aanmelden als Kennismakingslid, Gewoon lid of Zwerflid kan middels dit formulier op onze website.
Voor het Vakantielidmaatschap van 3 maanden kun je dit formulier gebruiken.


Verlengen
Het lidmaatschap van 'Gewone' en 'Zwerfleden' wordt jaarlijks automatisch en stilzwijgend verlengd, tenzij je vóór 1 november hebt opgezegd.
Het Kennismakingslidmaatschap wordt aan het einde automatisch omgezet in een Gewoon lidmaatschap. Wil je dat niet, dan moet je dat voor het einde middels een mail doorgeven aan de ledenadministratie.


Opzeggen
Het opzeggen van het Gewone- of  Zwerflidmaatschap kan alleen aan het einde van een verenigingsjaar (31 oktober) en moet voor die datum gedaan zijn op één van de drie onderstaande manieren.  Mondelinge opzeggingen worden niet in behandeling genomen.

  1. Doorgeven via de persoonlijke pagina op de website (helemaal onderaan)
  2. Een mail sturen naar ledenadministratie@tvpijnacker.nl
  3. Een brief sturen naar: Ledenadministratie TVP, Eem 8, 2641 VS  Pijnacker

Bij opzegging ná 31 oktober is de contributie voor het volle verenigingsjaar verschuldigd. Men behoudt dan het gehele jaar alle rechten en alle plichten die aan het lidmaatschap zijn verbonden.

Lidmaatschap Overzicht