Contributie

Wat kost een lidmaatschap bij TVP en hoeveel bardiensten moet ik draaien?

Contributie en aantal bardiensten per lidmaatschap

Type lidmaatschap

Leeftijd (31 december)

 Contributie

Bardiensten

Senioren

18 t/m 24 jaar

€ 126,00

3

Senioren

25 jaar en ouder

€ 199,00

3

Junioren 

 t/m 16 jaar

Zie deze pagina

-

Zwerfleden

25 jaar en ouder

€ 174,00

3

Competitielid (óf voorjaar óf najaar)

Alle leeftijden   

€ 80,00

1 Teamdienst

Zomer Challenge (juli t/m september + 4 lessen +eindevenement)

Alle leeftijden   

€  115,00 

-

Zomerlidmaatschap (juli t/m september)

Alle leeftijden

€ 60,00

1

Winterlidmaatschap (15 oktober t/m 15 maart)

Alle leeftijden

€ 85,00

1

Slapend lidmaatschap

Alle leeftijden

€  27,00

-

Alle contributies, m.u.v. het Slapend lidmaatschap, zijn inclusief lidmaatschap van de KNLTB.
Voor gezinnen geldt een maximumbedrag aan contributie van vier maal de seniorencontributie, nu dus € 796,-.
Leden die 50 jaar of langer lid zijn krijgen 50% korting op de contributie.
Wanneer je in de loop van een verenigingsjaar lid wordt of in het eerste jaar voortijdig opzegt, hanteren we de verdeling over de maanden zoals weergegeven op deze pagina. Deze verdeling geldt ook bij omzetting van en naar het Slapend Lidmaatschap,
In het eerste jaar van hun lidmaatschap hoeven leden nog geen bardienst te draaien. 

Extra contributie wegens niet vervullen bardiensten
Niet nakomen van ingeroosterde bardienst per dienst: € 50,-

Lidmaatschap Overzicht