Geen penningmeester, geen TVP!

Gerard Boogert gaat per 1 januari 2024 écht stoppen met het penningmeesterschap. Wie neemt het stokje van hem over, want de vereniging kan niet zonder penningmeester. Geen penningmeester betekent geen TVP!

 

Ben je of ken je iemand die verantwoordelijk wil zijn voor het financiële beleid van de vereniging? Wij hebben het park en het clubhuis in eigen bezit en beheer, dus het gaat financieel ergens over. Durf jij die verantwoordelijkheid aan?

Wat doet de penningmeester? Deze is (mede) verantwoordelijk voor

 • het financiële beleid van de vereniging 
 • het opstellen van de jaarrekening en begroting
 • het opstellen van een meerjaren investeringsoverzicht
 • de opgave van de BTW
 • de verantwoording aan de kascommissie
 • het voeren van een financiële administratie en dossier
  - voor de BTW (7 jaar)
  - voor de verantwoording van de jaarrekening (1 jaar)
 • het betalen van facturen  en declaraties (kosten)
 • het tijdig (laten) sturen van facturen (inkomsten)
 • de aanvraag van subsidies
 • het beheer van de bankrekeningen en betaalmiddelen
 • het beheer van de financiële systemen en leveranciers
  - CCV (pinbetalingen)
  - Pay.nl (iDeal en pinbetalingen)
  - Twelve (kassasysteem)
  - All United – boekhoud deel
 • Het bewaken (en bijsturen) van de begroting/exploitatie
 • Het ondersteunen/adviseren van commissies bij begrotingen
 • Het beoordelen en goedkeuren van commissie begrotingen
 • Het ondersteunen/adviseren bij het opstellen van business cases bij grote investeringsprojecten

De penningmeester maakt deel uit van het bestuur. Je werkt intensief samen met: de ledenadministratie, de boekhouder en de facturist. Verder heb je met veel commissies contacten over de begroting en exploitatie van de verschillende activiteiten. En ondersteun je grotere investeringsprojecten in het opstellen van de business cases en de financiering.

Hoe krijg je meer info of meld je je aan? Via de huidige penningmeester, Gerard Boogert. penningmeester@tvpijnacker.nl of 06-43238626. Laat je van je horen?

Nieuws Overzicht