Vertrouwenspersoon sport gemeente

We streven allemaal naar ‘een veilig sportklimaat’ voor alle inwoners. De vertrouwenspersoon is bedoeld om als sporter melding te maken bij ongewenst gedrag.

De vertrouwenspersoon kan helpen om een klacht in te dienen bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook. Informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Sinds 2020 beschikt de gemeente over een vertrouwens(contact)persoon voor de sport. De functie van vertrouwenspersoon sport is ondergebracht bij een gedragswetenschapper van de gemeente.

De vertrouwenspersoon is te bereiken via vertrouwenspersoon-sport@pijnacker-nootdorp.nl. Via dit adres kan iedere sporter, onafhankelijk van de vereniging, een melding doen.

Ook de KNLTB heeft vertrouwenspersonen aangesteld voor alle (leden van) sportverenigingen.  De contactgegevens zijn: https://www.knltb.nl/alles-over-de-knltb/regels-en-gedrag/fair-play/vertrouwenspersonen/

Sociale veiligheid Overzicht