Informatie over de banen, de verlichting en de ballen

Zorg goed voor de banen en het materiaal! Iedere baan heeft 2 sleepnetten of bezems, hang ze aan de daarvoor bestemde haak zodat alles netjes blijft en het materiaal kan drogen. Ook vind je op baan 1/2 en 5/6  een hark en een pop-up bag om de bladeren in te doen. Hark de baan voordat je gaat tennissen, zo tennis je zonder uit te glijden en voorkom je mosgroei en daardoor plassen op de baan.

BANEN

Er zijn vier graveltennisbanen (de banen 7 t/m 10), tien smashcourtbanen (de banen 1 t/m 6 en de banen 11 t/m 14) en een oefenmuur gecombineerd met twee minitennisbaantjes op het tennispark aanwezig.

De gravelbanen worden zodanig onderhouden dat er tot 1 december op getennist kan worden als het weer het toelaat. Over de smashcourtbanen 11/12 wordt een ballonhal gedurende de wintermaanden aangebracht. Daardoor is er een eigen trainingsmogelijkheid in de winterperiode beschikbaar. Smashcourt is een tennisondergrond met speeleigenschappen vergelijkbaar met gravel, heeft geen beregening nodig en kan ook outdoor in de winter bespeeld worden. Daardoor zullen de smashcourtbanen de gehele winterperiode ter beschikking van de leden staan om te tennissen. Er kan op de normale manier worden afgeschreven via de clubapp in de entreeruimte van het clubhuis. In deze entreeruimte kan 's winters ook de verlichting worden ontstoken.

BAANVERZORGING

Voor optimaal tennisplezier is het van groot belang dat de banen gedurende het hele seizoen in goede conditie blijven. Het reguliere onderhoud van de banen is sinds de privatisering van 1998 in handen van de vereniging. Thans is het onderhoud van de gravelbanen uitbesteed aan het bedrijf "BHS SportparkService". Dit bedrijf maakt de banen aan het begin van het seizoen speelklaar; loswoelen, stenen wegharken, gravel aanvullen, walsen, lijnen en netten aanbrengen, onkruid bestrijden, hekwerk in orde maken. Gedurende het seizoen worden driemaal dan wel tweemaal per week in de ochtenduren de banen geprepareerd; de gravelbanen worden gesproeid via de automatische beregening, zo nodig wordt gravel aangevuld, de belijning wordt gerepareerd, etc. De smashcourtbanen hebben geen besproeiing nodig en worden door de leden van de Accommodatiecommissie zelf onderhouden.

Van de spelers wordt verwacht dat zij gedurende de dag en in de weekeinden de banen zo goed mogelijk verzorgen. Dat wil zeggen dat bij elke wissel de banen gesleept moeten worden met de aanwezige sleepnetten of bezems. Deze hang je daarna terug aan de daarvoor bestemde haken. Dit geldt voor zowel de gravelbanen als de smashcourtbanen. Het patroon van slepen mag ieder voor zich kiezen. Het moge duidelijk zijn dat slepen geen kwestie van beleefdheid is of iets dergelijks. Als er niet gesleept wordt, ontstaan er eerder oneffenheden in de baan die moeilijk te verwijderen zijn. Uiteindelijk neemt de kwaliteit daardoor sneller af dan nodig is.

bezem_1.jpg

In de herfst liggen er vaak bladeren op de banen. Daarom zijn er op baan 1/2 en 5/6 pop-up bags aanwezig om de bladeren in te doen. Is de zak vol dan kan je hem in de bossage rond de banen legen. Het blad dat in de baan gaat zitten, is een voedingsbodem voor de groei van mos. Hierdoor wordt de baan minder waterdoorlatend en blijven er ook op de smachcourt plassen staan.

pop_up_bag_1.jpg

Bij schraal en zeer droog weer zal de automatische beregening ook overdag extra worden ingeschakeld. Zo nodig moet er met de hand extra gesproeid worden. Als de baan te droog wordt, verliest het gravelbed zijn samenhang en ontstaan er moeilijk te herstellen gaten tijdens het spelen. Bij vochtig weer kan er gespeeld worden zolang er geen plassen op de baan staan. Het gebruik van sponzen en sleepnetten om plassen op de baan te verwijderen is zeer slecht voor de banen en is dan ook niet toegestaan!

Als er vorst in de grond zit, mogen de banen nimmer bespeeld worden.

Leden moeten aanwijzingen van de Accommodatiecommissie opvolgen.

BAANVERLICHTING

Alle banen zijn voorzien van verlichting. De dienstdoende barbeheerd(st)er ontsteekt 's avonds de verlichting als dit nodig is. De verlichting van alle banen kan in een willekeurige volgorde worden aangezet. Om te voorkomen dat alle lampen tegelijk worden ontstoken, is er per baan een ingebouwde vertraging aangebracht. Per baan verschilt deze vertraging. Pas als de vertragingstijd voorbij is zullen de lampen op die baan ontsteken. De verlichting van de banen 9/10 ontsteekt direct na aanzetten. Na ongeveer 2 minuten ontsteekt de verlichting van de banen 7 / 8. Na weer 2 minuten is de volgende set banen aan de beurt, en zo verder. Na het bespelen van de banen geven de laatste spelers aan dat de verlichting uit kan. De lampen hebben circa 10 minuten nodig om op volle sterkte te komen. Eenmaal gedoofd moeten ze minimaal 15 minuten afkoelen voordat ze weer zullen opstarten. Daarom is het wenselijk om bij geringe bezetting van het park in de avonduren als de verlichting brandt, de banen toch zoveel mogelijk aaneengesloten te bespelen. Tijdens de winteropening zet je zelf de verlichting aan en uit (alleen eind van de speelavond als iedereen klaar is) in het grijze kastje in de hal naast het afhangbord.

Op de ALV van oktober is besloten om over te gaan op LED verlichting. Deze zal in de komende periode geplaatst worden.

BALLENREGELING

De vereniging zorgt voor de ballen zodat altijd met goede ballen gespeeld kan worden. Jaarlijks worden hiervoor circa 3500 tot 4000 ballen ingekocht. De ballendistributie wordt verzorgd.

Per baan zijn steeds drie ballen beschikbaar om mee te spelen. Het is niet de bedoeling dat meer ballen van het ballenrek worden genomen dan de drie per baan. 

Na het spelen dient men de ballen over te geven aan de volgende spelers of terug te leggen in het rek. Buiten de baan geslagen ballen dienen te worden opgehaald!

Versleten ballen worden vervangen door nieuwe. De oude ballen gaan in een emmer ten behoeve van gebruik op de speelmuur en komen tenslotte bij Terres des Hommes terecht om te worden verkocht als "honden bal".

Faciliteiten Overzicht