Contributie

Wat kost een lidmaatschap bij TVP en hoeveel bardiensten moet ik draaien?

Contributie en aantal bardiensten per lidmaatschap

Type lidmaatschap

Leeftijd (1 januari)

 Contributie

Bardiensten

Senioren

17 jaar en ouder

€ 180,00

3

Junioren 

 t/m 16 jaar

Staan op deze pagina

-

Zwerfleden

17 jaar en ouder

€ 155,00

3

Studenten  (voorwaarden)

17 jaar en ouder

€ 110,00

3

Kennismaking (6 maanden)

Alle leeftijden

€ 25,00

-

Kennismaking voor leerlingen Progress 

Alle leeftijden   

gratis

-

Competitielid (óf voorjaar óf najaar)

Alle leeftijden   

€ 50,00

1 Teamdienst

Zomer Challenge (juli t/m september + 4 lessen +eindevenement)

Alle leeftijden   

€  100,00     )*

-

Zomerlidmaatschap (juli t/m september)

Alle leeftijden

€ 50,00

-

Winterlidmaatschap (15 oktober t/m 15 maart)

Alle leeftijden

€ 75,00

1

Slapend lidmaatschap

Alle leeftijden

€  25,00

-

*) De eerste keer geldt een kennismakingskorting van € 25,-  en kost deelname dus € 75,-.

Alle contributies, m.u.v. het Slapend lidmaatschap, zijn inclusief lidmaatschap van de KNLTB.
Voor gezinnen geldt een maximumbedrag aan contributie van vier maal de seniorencontributie, nu dus € 720,-.
Ereleden en leden die 50 jaar of langer lid zijn krijgen 50% korting op de contributie.
Wanneer je in de loop van een verenigingsjaar lid wordt en bij omzetting van en naar het Slapend Lidmaatschap, hanteren we de verdeling over de maanden zoals weergegeven op deze pagina.

Extra contributie wegens niet vervullen bardiensten
Afkopen bardiensten per dienst van 3 uur: € 30,-.
Niet nakomen van ingeroosterde bardienst per dienst van 3 uur: € 40,-

Wij werken samen met het Jeugdfonds Sport & Cultuur
Wil je kind op tennis maar heb je geen geld om de lessen en /of contributie te betalen? Dan kom je wellicht in aanmerking voor een bijdrage van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dit fonds betaalt (een groot deel van) de kosten voor de sportclub voor gezinnen met een minimum inkomen of schulden.
 
Voor alle kinderen is het belangrijk om te kunnen sporten ook als de ouders/verzorgers minder geld hebben. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur biedt deze kinderen de kans om toch hieraan deel te nemen. Voor meer informatie en de spelregels van uw gemeente kunt u kijken op de website van Jeugdfonds Sport en Cultuur.

Lidmaatschap Overzicht