Contributie

Wat kost een lidmaatschap bij TVP en hoeveel bardiensten moet ik draaien?

Contributie en aantal bardiensten per lidmaatschap

Type lidmaatschap

 Leeftijd (1 januari)

 Contributie

Bardiensten

Senioren

17 jaar en ouder

€ 170,00

3

Junioren A

13 t/m 16 jaar

€   100,00

-

Junioren B

10 t/m 12 jaar

€   75,00

-

Junioren C

8 en 9 jaar

€   50,00

-

Junioren D

7 jaar en jonger

€   25,00

-

Peuters

5 jaar en jonger

gratis

-

Zwerfleden

17 jaar en ouder

€ 135,00

3

Studenten  (voorwaarden)

17 jaar en ouder

€ 110,00

3

Winterlidmaatschap (15 oktober t/m 15 maart)

Alle leeftijden

€  55,00

1

Slapend lidmaatschap

Alle leeftijden

€  25,00

-

Zomer Challenge (kennismaken incl. 4 lessen)

Alle leeftijden

€  50,00

-

Kennismaking

Alle leeftijden

€  25,00

-

Kennismaking voor leerlingen Progress Tennis   

Alle leeftijden   

gratis

-

Competitielid

Alle leeftijden   

€  25,=

1 Teamdienst

Vakantielidmaatschap   

Alle leeftijden

€  20,=

-

Alle contributies, m.u.v. het Slapend-, Peuter- en Vakantielidmaatschap, zijn incl. lidmaatschap van de KNLTB.
Voor gezinnen geldt een maximumbedrag aan contributie van vier maal de seniorencontributie, nu dus € 680,00
Wordt je in de loop van een verenigingsjaar lid en bij omzetting van en naar het slapend lidmaatschap, hanteren we de verdeling over de maanden zoals weergegeven op deze pagina.

Extra contributie wegens niet vervullen bardiensten
Afkopen vervullen bardiensten per dienst van 3 uur € 30,00
Niet nakomen van ingeroosterde bardienst per dienst van 3 uur € 40,00

Wij werken samen met het Jeugdfonds Sport & Cultuur
Wil uw kind op tennis maar heeft u geen geld om de lessen en /of contributie te betalen? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een bijdrage van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dit fonds betaalt (een groot deel van) de kosten voor de sportclub voor gezinnen met een minimum inkomen of schulden.
 
Voor alle kinderen is het belangrijk om te kunnen sporten ook als de ouders/verzorgers minder geld hebben. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur biedt deze kinderen de kans om toch hieraan deel te nemen.
Voor sport geeft het Jeugdfonds Sport & Cultuur een bijdrage tot maximaal € 225,- per 12 maanden inclusief eventuele attributen en/of kleding.
 
Voor meer informatie en de spelregels van uw gemeente kunt u kijken op de website van Jeugdfonds Sport en Cultuur 

Lidmaatschap Overzicht