Aanmelden of opzeggen

Het verenigingsjaar loopt van 1 november tot en met 31 oktober.
Aanmelden kan gedurende het gehele jaar.
Opzeggen kan alleen per het einde van een verenigingsjaar.

Aanmelden
Bij voorkeur middels het formulier op deze pagina.

Verlengen
Het lidmaatschap van 'Gewone' en 'Zwerfleden' wordt jaarlijks automatisch en stilzwijgend verlengd, tenzij je vóór 1 november heeft opgezegd.
Het Kennismakingslidmaatschap wordt aan het einde automatisch omgezet in een Gewoon lidmaatschap. Wil je dat niet, dan moet je dat voor het einde middels een mail doorgeven aan de ledenadministratie.


Opzeggen
Het opzeggen van het Gewone- of  Zwerf-lidmaatschap kan alleen aan het einde van een verenigingsjaar (31 oktober) en moet voor die datum gedaan zijn op één van de drie onderstaande manieren.  Mondelinge opzeggingen worden niet in behandeling genomen.

  1. Doorgeven via de persoonlijke pagina op de website (helemaal onderaan)
  2. Een mail sturen naar ledenadministratie@tvpijnacker.nl
  3. Een brief sturen naar: Ledenadministratie TVP, Eem 8, 2641 VS  Pijnacker

Bij opzegging ná 31 oktober is de contributie voor het volle verenigingsjaar verschuldigd. Men behoudt dan het gehele jaar alle rechten en alle plichten die aan het lidmaatschap zijn verbonden.

Lidmaatschap Overzicht