Studentenlidmaatschap

Uitwonende studenten komen voor korting in aanmerking wanneer ze aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Het studentenlidmaatschap is voor wat betreft de rechten en plichten gelijk aan het ‘Gewoon lidmaatschap’, alleen de contributie is een stuk lager. 
Uitwonende studenten die in aanmerking wensen te komen voor een studentenlidmaatschap moeten dit voor 1 februari per mail of schriftelijk melden bij de ledenadministratie
Ook leden, die eerder van deze regeling gebruik hebben gemaakt, moeten ieder jaar opnieuw een studentenlidmaatschap aanvragen.

De voorwaarden zijn:

  • nog studerend op 1 april
  • niet woonachtig in Pijnacker of in een gemeente grenzend aan de voormalige gemeente Pijnacker
  • inleveren van een kopie van de collegekaart bij de ledenadministratie

Wanneer er geen aanvraag wordt ontvangen, of niet aan de voorwaarden wordt voldaan, wordt er vanuit gegaan dat de studie is beëindigd en wordt het Studentenlidmaatschap automatisch omgezet in een Gewoon lidmaatschap.

 

Lidmaatschap Overzicht