Aanmelden of opzeggen

Het verenigingsjaar loopt sinds 1 januari 2023 van 1 januari t/m 31 december. In dit artikel lees je meer over aanmelden en opzeggen.

Voor jongeren niet ouder dan 18 jaar geldt een andere werkwijze. Zie deze aparte pagina over het Alles-in-1-lidmaatschap.

Aanmelden
Aanmelden kan op elk moment van het jaar en middels dit formulier op onze website.

Verlengen
Het lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch en stilzwijgend verlengd, tenzij je vóór 1 januari hebt opgezegd.

Opzeggen
Het opzeggen van het lidmaatschap kan alleen aan het einde van een verenigingsjaar (31 december) en moet voor die datum gedaan zijn op één van onderstaande manieren.  

  1. Doorgeven via de persoonlijke pagina op de website (helemaal onderaan)
  2. Een mail sturen naar ledenadministratie@tvpijnacker.nl

Bij opzegging ná 31 december is de contributie voor het volle verenigingsjaar verschuldigd. Men behoudt dan het gehele jaar alle rechten en alle plichten die aan het lidmaatschap zijn verbonden.
Om de drempel voor nieuwe leden niet te hoog te maken kan het lidmaatschap in het eerste jaar wel voortijdig worden opgezegd. Voor de niet gespeelde maanden krijgt het lid dan de contributie terug. Ook hoeven er in het eerste jaar nog geen bardiensten gedraaid te worden.

Lidmaatschap Overzicht