Menu

Inschrijven Najaarscompetitie 2017

 

De inschrijving is GESLOTEN!

 

De voorjaarscompetitie is nog in volle gang, maar vanaf dezze week kan je alweer aanmelden voor de KNLTB najaarscompetitie 2017.

Denk al vast na over de te vormen teams, en op welke dag je wilt spelen.

 

 Via de website van TV Pijnacker kan je weer inschrijven voor de najaarscompetitie van 2017 (via elektronische inschrijfformulieren).

Gezien de toenemende populariteit van het wedstrijdtennis op onze vereniging verwachten wij ook voor 2017 weer veel inschrijvingen.        

De inschrijvingstermijn sluit op 22 mei 2017, deze datum wordt strikt gehanteerd.

Inschrijvingen die na 22 mei binnenkomen worden alleen in behandeling genomen als er nog plaatsen beschikbaar zijn.

 

Richtlijnen

 • De Technische Commissie zal aan de hand van de binnengekomen inschrijvingen beoordelen welke competitiesoorten bij de KNLTB zullen worden aangemeld.
 • Indien er te veel belangstelling is voor een bepaalde competitiesoort zal de TC bekijken wat de mogelijkheden zijn voor de belangstellenden.
 • Op het elektronische inschrijfformulier wordt u dan ook gevraagd een eerste en een tweede keus op te geven.
 • Als u bijvoorbeeld voor de vrijdag kiest als eerste keus en als tweede keus zaterdag vergroot dat uw kans op inschrijving want als er teveel inschrijvingen op die vrijdag zijn, zal er naar de tweede keus gekeken worden, andersom geldt dit ook.
 • Omdat er op de vrijdagavond ook les wordt gegeven en ook de recreanten competitie wordt gespeeld, zijn er voor deze avond maar een beperkt aantal banen beschikbaar voor de najaarscompetitie. Zijn er meer teams ingeschreven dan er banen beschikbaar zijn, dan wordt er onder de ingeschreven teams geloot welke op de vrijdagavond competitie kunnen gaan spelen.
 • De loting zal door de TC worden verricht, over het resultaat van deze loting kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Loting kan op dezelfde manier ook voor de zaterdag- en zondagcompetitie plaatsvinden (m.u.v. selectie spelers).

 

 Uitgangspunten

 • De Technische Commissie (TC) stelt de definitieve teamindeling vast, dit gaat in overleg met de Jeugdcommissie (JC) & Progress Tennis.
 • Voor 1 juli 2017 laten we weten of je (met je team) competitie kan spelen.
 • De definitieve klasse toewijzing vanuit de KNLTB is pas later bekend en kan nog tot wijzigingen leiden.
 • De TC houdt bij de teamindeling rekening met speelsterkte, teamindeling van het voorgaande seizoen, sportiviteit en inzet.
 • Door de jaarlijkse grote belangstelling voor de competitie, zullen teams in principe uit minimaal zes spelers bestaan.
 • Ingeschreven teams kunnen door de TC aangevuld worden met individueel ingeschreven spelers.
 • De indeling van de “eerste teams” per  verschillende competitiesoort wordt op sterkte gebaseerd.
 • Bij de overige teams zal de TC rekening proberen te houden met wensen als:  competitiesoort/ dag, speltype, klasse-indeling en voorkeur teamgenoten. Maar het kan voorkomen dat een teamsamenstelling toch gewijzigd wordt door de TC.
 • Om zo veel mogelijk teams te kunnen deelnemen aan de competitie zal er met verschoven begintijden worden gespeeld.

 

INSCHRIJVING IS GEEN GARANTIE TOT DEELNAME!!!

 

Wij kunnen niet garanderen dat iedereen, die zich inschrijft,  ook daadwerkelijk competitie kan spelen en geplaatst wordt.

Dit geldt ook voor teaminschrijving en teamvoorkeur.

Dit is geheel afhankelijk van het aantal gegadigden voor de bepaalde competitiesoort.

We zullen echter iedereen, die niet kan deelnemen of niet aan de vorm kan deelnemen die men wenst, persoonlijk en tijdig inlichten.

Spelers en/of teams die in 2017 geen Voorjaarscompetitie konden spelen, hebben voorrang bij de teamindeling van de najaarscompetitie 2017.

 

Kosten deelname
De kosten bestaan uit de inschrijvingskosten KNLTB en de kosten van de ballen. De kosten van deelname bedragen € 90,- per team. De teamcaptain zal hier voor een rekening ontvangen.

 

Bardienst
Zoals bij onze vereniging de gewoonte is dient elk competitie team een extra bardienst te draaien met zijn of haar team.

 

Speelschema najaar 2017

 

Inschrijfmogelijkheden:

SPEELDAG STARTTIJD COMPETITIESOORT PARTIJEN
Donderdag 10.00 Dames dubbel 17+ 4x DD
Vrijdag 19.00 Gemendg dubbel 17+ DD, HD - 2x GD
Gemendg dubbel 35+ DD, HD - 2x GD
Heren dubbel 17+ 4x HD
Heren dubbel 35+ 4x HD
Dames dubbel 17+ 4x DD
Dames dubbel 35+ 4x DD
Zaterdag 9.00 - 14.00 Gemengd 17+ DE, HE, GD, DD, HD
Gemendg dubbel 17+ DD, HD - 2x GD
Heren 17+ 4x HE - 2x HD
Heren 17+ (2xE 3xD) 2x HE - 3x HD
Heren dubbel 17+ 4x HD
Dames 17+ 4x DE - 2x DD
Dames 17+ (2xE 3xD) 2x DE - 3x DD
Dames dubbel 17+ 4x DD
Zondag 9.00 - 14.00 Gemengd DE, HE, GD, DD, HD
Heren 4x HE - 2x HD
Heren 35+ 2x HE - 3x HD Nieuw
Dames 4x DE - 2x DD
Dames 35+ 2x DE - 3x DD Nieuw

  

Voorwaarden
Door je in te schrijven ga je akkoord met de volgende voorwaarden, welke hierboven worden uitgelegd:

 • Richtlijnen
 • Uitgangspunten
 • Kosten
 • Bardienst
 • Speelschema
 • Inschrijfmogelijkheden

 

!! De inschrijvingstermijn sluit op 22 mei 2017!

 

 

 

 

 

Bezoekadres en route:
Sportlaan 3
2641 AZ Pijnacker
015 - 3694420

Toernooi telefoon:
015 - 2574164

Postadres:
Postbus 127 
2640 AC Pijnacker

Voor vragen of opmerkingen over deze website kan je terecht bij Arthur en Monique de Vries.
TVP wordt gesponsord door:
Cream Do Communicatie! iTennis

Ogenblik a.u.b. ...