Menu

Inschrijven Voorjaarscompetitie 2018 [GESLOTEN]

De inschrijving is gesloten. Voor vragen en opmerkingen kunt u mailen naar de TC.

 

Via de website van TV Pijnacker kan je weer inschrijven voor de voorjaarscompetitie van 2018 (via elektronische inschrijfformulieren).

Gezien de toenemende populariteit van het wedstrijdtennis op onze vereniging verwachten wij ook voor 2018 weer veel inschrijvingen.        

De inschrijvingstermijn sluit op 26 nov 2017, deze datum wordt strikt gehanteerd.

Inschrijvingen die na 26 november binnenkomen worden alleen in behandeling genomen als er nog plaatsen beschikbaar zijn.

 

Richtlijnen

 • De Technische Commissie zal aan de hand van de binnengekomen inschrijvingen beoordelen welke competitiesoorten bij de KNLTB zullen worden aangemeld.
 • Indien er te veel belangstelling is voor een bepaalde competitiesoort zal de TC bekijken wat de mogelijkheden zijn voor de belangstellenden.
 • Op het elektronische inschrijfformulier wordt u dan ook gevraagd een eerste en een tweede keus op te geven.
 • Als u bijvoorbeeld voor de vrijdag kiest als eerste keus en als tweede keus zaterdag vergroot dat uw kans op inschrijving want als er teveel inschrijvingen op die vrijdag zijn, zal er naar de tweede keus gekeken worden, andersom geldt dit ook.
 • Omdat er op de vrijdagavond  ook les wordt gegeven , en ook de recreanten competitie wordt gespeeld zijn er voor deze avond maar een beperkt aantal  banen beschikbaar voor de voorjaarscompetitie. Zijn er meer teams ingeschreven dan er banen beschikbaar zijn dan wordt er onder de ingeschreven teams geloot welke op de vrijdag avond competitie kan gaan spelen.
 • De loting zal door de TC worden verricht, over het resultaat van deze loting kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Deze loting zal ook gelden zowel voor de zaterdag en de zondag competitie(m.u.v. selectie spelers).

 

 Uitgangspunten

 • De Technische Commissie (TC) stelt de definitieve teamindeling vast, voor de jeugd zal dit in overleg gaan met de Jeugdcommissie (JC) & Progress Tennis.
 • Voor 31 december 2017 laten we weten of je (met je team) competitie kan spelen.
 • De definitieve klasse toewijzing vanuit de KNLTB is pas later bekend en kan nog tot wijzigingen leiden.
 • De TC houdt bij de teamindeling rekening met speelsterkte, teamindeling van het voorgaande seizoen, sportiviteit en inzet.
 • Door de jaarlijkse grote belangstelling voor de competitie, zullen teams in principe uit minimaal zes spelers bestaan.
 • Ingeschreven teams kunnen door de TC aangevuld worden met individueel ingeschreven spelers.
 • De indeling van de “eerste teams” per  verschillende competitiesoort wordt op sterkte gebaseerd.
 • Bij de overige teams zal de TC rekening proberen te houden met wensen als:  competitiesoort/ dag, speltype, klasse-indeling en voorkeur teamgenoten. Maar het kan voorkomen dat een teamsamenstelling toch gewijzigd wordt door de TC.
 • Om zo veel mogelijk teams te kunnen deelnemen aan de competitie zal er met verschoven begintijden worden gespeeld.

 

Inschrijving is geen garantie tot deelname!!!

 

Wij kunnen niet garanderen dat iedereen, die zich inschrijft,  ook daadwerkelijk competitie kan spelen en geplaatst wordt.

Dit geldt ook voor teaminschrijving en teamvoorkeur.

Dit is geheel afhankelijk van het aantal gegadigden voor de bepaalde competitiesoort.

We zullen echter iedereen, die niet kan deelnemen of niet aan de vorm kan deelnemen die men wenst, persoonlijk en tijdig inlichten.

Spelers en/of teams die in 2017 geen najaarscompetitie konden spelen, hebben voorrang bij de teamindeling van de voorjaarscompetitie 2018.

 

Kosten deelname
De kosten bestaan uit de inschrijvingskosten KNLTB en de kosten van de ballen. De kosten van deelname bedragen € 90,- per team. De teamcaptain zal hier voor een rekening ontvangen.

 

Bardienst
Zoals bij onze vereniging de gewoonte is dient elk competitie team een extra bardienst te draaien met zijn of haar team.

 

Speelschema: 2018

  

 

 

Inschrijfmogelijkheden:

 

Dinsdagmorgen aanbod,

Dames dubbel 17+ (2 x DE - 3 x DD)

 

Donderdagmorgen aanbod,

Dames dubbel 17+ (4 DD)

 

Vrijdag aanbod,

Gemengd dubbel 17+ (DD-HD-2GD)

Heren dubbel 17+ (4HD)

Dames dubbel 17+ (4DD)

 

Zaterdag aanbod,

Gemengd 17+ (DE - HE - DD - HD - GD)

Heren 17+ (4xHE - 2HD)

Heren 35+ (2xHE - 3xHD)

Dames 17+ (4xDE - 2xDD)

 

 Zondag aanbod,

Gemengd 17+ (2 HE - 2 DE - 1 HD - 1 DD - 2 GD)

Gemengd 35+(DE - HE - GD - DD - HD)

Heren (4 HE - 2 HD)

Dames (4 DE - 2 DD)

Heren 35+ (4 HE - 2x HD)

 

Voorwaarden
Door je in te schrijven ga je akkoord met de volgende voorwaarden, welke hierboven worden uitgelegd:

 • Richtlijnen
 • Uitgangspunten
 • Kosten
 • Bardienst
 • Speelschema
 • Inschrijfmogelijkheden

 

!! De inschrijvingstermijn sluit op 26 nov 2017! 

 

De inschrijving is gesloten. Voor vragen en opmerkingen kunt u mailen naar de TC.

 

 

 

 

 

Bezoekadres en route:
Sportlaan 3
2641 AZ Pijnacker
015 - 3694420

Toernooi telefoon:
015 - 2574164

Postadres:
Postbus 127 
2640 AC Pijnacker

Voor vragen of opmerkingen over deze website kan je terecht bij Arthur en Monique de Vries.
TVP wordt gesponsord door:
Cream Do Communicatie! iTennis

Ogenblik a.u.b. ...