Algemene informatie

TVP logo

TV Pijnacker is een tennisvereniging. U moet lid van de vereniging zijn om gebruik te kunnen maken van de tennisbanen. Daarover meer op deze pagina.
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. De tennislessen en -trainingen heeft de vereniging uitbesteed aan Progress Tennis.

Om te kunnen spelen op onze tennisbanen moet u lid van de vereniging zijn. Ook als u alleen lessen of training bij Progress Tennis volgt. Dit geldt uiteraard niet voor deelnemers aan KNLTB-competities of Open toernooien. Bovendien kunnen leden niet-leden introduceren volgens de introductieregeling (zie onderaan dit artikel).

Als lid van TVP heeft u niet alleen rechten maar ook een aantal plichten. De belangrijkste plicht is dat ieder lid geacht wordt drie bardiensten per jaar te draaien. Klik hier voor meer informatie over de bardiensten

HISTORIE EN GEGEVENS

De Tennisvereniging Pijnacker, veelal afgekort tot TVP, is opgericht op 22 januari 1962.

Het KNLTB verenigingsnummer is 27607.

De vereniging is herkenbaar aan het TVP-logo. Dit logo wordt weergegeven op de website.

Doel van de vereniging
De vereniging heeft als doel het doen beoefenen en bevorderen van de tennissport in Pijnacker.

Contactadres en telefoon van het clubhuis "De Wittebol"
Sportpark "De Groene Wijdte"
Sportlaan 3
2641 AZ Pijnacker
(015) 3694420 (bar)
(015) 2574164 (toernooiorganisatie; alleen tijdens toernooien)

Postadres
Postbus 127
2640 AC Pijnacker

Openingstijden
Iedere dag van 9.00 uur tot 23.00 uur

Website
www.tvpijnacker.nl

Bankrekening
Iban: NL55 RABO 0354 4513 24 (Rabobank Pijnacker)
ten name van penningmeester Tennisvereniging Pijnacker

Communicatiekanalen
De belangrijkste middelen voor de communicatie van het bestuur met de leden van de vereniging vormen de KNLTB clubapp, de website www.tvpijnacker.nl, de maandelijkse nieuwsbrief en de Algemene Leden Vergadering (ALV). De belangrijkste externe communicatiemiddelen zijn de Telstar en de website. Het bestuur heeft regelmatig contact met vertegenwoordigers van de gemeente, de KNLTB en andere sportverenigingen.

Verzekeringen
Ten behoeve van de leden lopen de volgende verzekeringen:

  • Collectieve ongevallenverzekering: voor alle competitiespelers, deelnemers aan de jeugdcompetitie en begeleiders.
  • Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering: voor leden en vrijwillige medewerkers van de vereniging wanneer zij ten behoeve van de vereniging activiteiten uitvoeren en daarbij schade toebrengen aan personen en goederen.

Statuten en huishoudelijk reglement
De statuten en het huishoudelijk reglement van TVP kunt u op deze pagina inzien.

Introductieregeling TV Pijnacker

  • Een lid mag maximaal 5 maal per jaar iemand introduceren.
  • Voor het introduceren van een niet-lid wordt een kleine vergoeding in rekening gebracht bij het lid van TVP (d.m.v. automatische incasso. De verrekening kan enige tijd op zich laten wachten).
  • Een introducé mag op de dag van introductie tennissen op de banen van TVP, overeenkomstig de reservering in de clubapp van het lid dat hem/haar introduceert.
  • Een introducé kan geen gebruik maken van de banen in de ballonhal.
  • Omdat er (te) weinig spelers zijn met speelsterkte 1, 2, 3 en 4 mogen leden met deze speelsterkte gratis mensen introduceren, zodat zij voldoende op hun niveau kunnen trainen / spelen.
  • Iemand introduceren kan via de clubapp. Bij het reserveren van een baan selecteer je als speler ‘Introducé toevoegen’. Vervolgens reserveer je op de normale wijze een baan.

Veel speelplezier!