Algemene informatie

TVP logo

TV Pijnacker is een tennisvereniging. U moet lid van de vereniging zijn om gebruik te kunnen maken van de tennisbanen. Daarover meer op deze pagina.
Het verenigingsjaar loopt van 1 november tot en met 31 oktober. De tennislessen en -trainingen heeft de vereniging uitbesteed aan Progress Tennis.

Om te kunnen spelen op onze tennisbanen moet u lid van de vereniging zijn. Ook als u alleen lessen of training  bij Progress Tennis volgt. Dit geldt uiteraard niet voor deelnemers aan KNLTB-competities of Open toernooien. Bovendien kunnen leden 'buitenstaanders' introduceren volgens deze regeling.

Als lid van TVP heeft u niet alleen rechten maar ook een aantal plichten. De belangrijkste plicht is dat ieder lid geacht wordt drie bardiensten per jaar te draaien.
Wanneer dat echt niet kan mogen deze bardiensten afgekocht worden door meer contributie te betalen. Klik hier voor meer informatie over de bardiensten

Historie en gegevens:De Tennisvereniging Pijnacker, veelal afgekort tot TVP, is opgericht op 22 januari 1962.

Het KNLTB verenigingsnummer is 27607.

De vereniging is herkenbaar aan het TVP-logo. Dit logo wordt weergegeven op de omslag van de Wijdtepraet, op Ace tot Z en op de website.

Doel van de vereniging

De vereniging heeft als doel het doen beoefenen en bevorderen van de tennissport in de meest ruime zin.

Contactadres en telefoon van het clubhuis "De Wittebol"
Sportpark "De Groene Wijdte"
Sportlaan 3
2641 AZ Pijnacker
(015) 3694420 (bar)
(015) 2574164 (toernooiorganisatie; alleen tijdens toernooien)

Postadres
Postbus 127
2640 AC Pijnacker

Openingstijden
Kantine: iedere dag van 8.45 uur tot 24.00 uur
Banen: iedere dag van 9.00 uur tot 23.00 uur

Website
www.tvpijnacker.nl

Bankrekening
Iban: NL55 RABO 0354 4513 24 (Rabobank Pijnacker)
ten name van penningmeester Tennisvereniging Pijnacker

Communicatiekanalen
De belangrijkste middelen voor de communicatie van het bestuur met de leden van de vereniging vormen het clubblad "Wijdtepraet", de internet site www.tvpijnacker.nl en de Algemene Leden Vergadering (ALV). De belangrijkste externe communicatiemiddelen zijn de Telstar en de website. Het bestuur heeft regelmatig contact met vertegenwoordigers van de gemeente, de KNLTB en andere sportverenigingen.

Verzekeringen
Ten behoeve van de leden lopen de volgende verzekeringen:

  • Collectieve ongevallenverzekering: voor alle competitiespelers, deelnemers aan jeugdinterzone-competitie en begeleiders.
  • Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering: voor leden en vrijwillige medewerkers van de vereniging wanneer zij ten behoeve van de vereniging activiteiten uitvoeren en daarbij schade toebrengen aan personen en goederen.
  • Geld- en geldswaardenverzekering: bij verblijf in het clubhuis of tijdens vervoer wanneer de leden omgaan met gelden van de vereniging.

Downloads: