Padel update

In de zomer heeft het bestuur de gemeentelijk politiek aangeschreven omtrent de ambities voor het realiseren van 4 padelbanen bij TVP. Tevens hebben we hen verslag gedaan van de activiteiten en 'voortgang' tot dan toe.

Op maandag 23 oktober jl. hebben we diverse raadsleden in ons clubhuis ontvangen, bijgepraat en met hen nagedacht over de realisatiemogelijkheden. Dit was een zeer constructieve bijeenkomst. De padel werkgroep heeft de resultaten van de avond als volgt samengevat: 

  1. Er was een breed gedragen gevoel voor de behoefte aan padelbanen in de gemeente Pijnacker-Nootdorp (sporten is gezond, verbreding/uitbreiding van sportassortiment voor jong en oud), en 
  2. ook het belang werd onderkend om padel te integreren met de bestaande tennisvereniging (verenigingsmodel/gemeenschapszin, ledenbehoud/uitbreiding tennisvereniging, ruimtelijk inpasbaar binnen sportbestemming).

De aanwezige raadsleden willen zich inzetten voor een onderzoek van de mogelijkheid padelbanen te realiseren in de Pijnacker-Nootdorp, waarbij integratie met tennis een belangrijke conditie is.

Met de raadsleden hebben we diverse opties/locaties nader besproken, alsook eventuele extra geluidswerende maatregelen en de financiering van de extra kosten die daarmee gepaard gaan.

De vermeende geluidsoverlast op de beoogde locatie (school/omwonenden) vraagt derhalve om een gedegen akoestisch onderzoek, want de huidige contouren (130m), vallen deels over school en het wvg-gebied (wet voorkeursrecht gemeenten). 

Het bestuur heeft de middelen toegezegd voor het uitvoeren van het akoestisch onderzoek. 

In lijn met hetgeen de raadsleden ons adviseerden, willen we deze 'breed' opzetten: 4 buiten locaties ruimtelijk geïntegreerd bij TVP (Avanti-terrein, parkeerplaats, baan 1&2 en baan 13&14), en voor elk 2 varianten (zonder en met geluidsmaatregelen). Hiermee is niet gezegd dat we tennisbanen opofferen ten faveure van padelbanen, maar we willen wel de geluidscontouren hiervoor onderzocht hebben. 

We gaan nu de door de KNLTB geadviseerde onafhankelijke (zelfstandige) geluidsexpert vragen om geluidsmodelering uit te voeren. 

De padel werkgroep

--------

Update 08-11-2023

"Meerderheid gemeenteraad stemt voor onderzoek naar aanleg padelbanen"
https://www.telstar-online.nl/nieuws/actueel/148729/meerderheid-gemeenteraad-stemt-voor-onderzoek-naar-aanleg-pad

Nieuws Overzicht