Het afhangen van banen: besluit op basis van enquête

In juni heeft het bestuur aan de (senior)leden vragen gesteld over hoe we het afhangen van banen in de komende tijd het beste kunnen organiseren. Het bestuur is op basis van jullie antwoorden tot een besluit gekomen. Dat vind je hieronder. De maatregelen treden in werking op 6 september 2021.

De enquête werd ingevuld door 415 leden, waarvan drie kwart gewoon lid is, 15% zwerflid, 8% kennismakingslid en een aantal competitielid. Alle soorten leden hebben dus inbreng gehad. Meer dan de helft van de leden speelt gemiddeld twee keer per week, een kwart eens per week en 12% 3 keer per week.

Welk systeem om af te hangen
Voor het afhangen van banen gebruikt 73% bij voorkeur de clubapp, 9% liefst het afhangbord in de hal van het clubhuis en 17% liefst beide. Veel mensen zijn zeer enthousiast over het gebruik van de clubapp en zij willen niet meer anders. Maar bij de vraag wat je het handigst vindt voor alle leden van de club liggen de cijfers iets anders: 56% heeft voorkeur voor de clubapp, 8% voor het afhangbord bij de club en 36% een voorkeur voor beide systemen. De leden houden dus graag rekening met anderen die wellicht niet zo’n gebruiker van de smartphone zijn. Het bestuur neemt deze reacties van de leden over. Het bestuur gaat beide systemen in gebruik nemen voor het afhangen. De systemen zijn één-op-één aan elkaar gekoppeld, dus je ziet in beide systemen hetzelfde.

Hoe lang van tevoren afhangen en op welke tijden?
Drie kwart van de leden geeft aan de huidige termijn voor het afhangen prima te vinden. De overigen geven heel verschillende antwoorden. Sommigen willen de afschrijftermijn heel kort houden, zodat iedereen een kans krijgt om te spelen. Anderen willen juist naar twee weken. Meerdere mensen geven aan dat het handiger kan: je wil na het spelen van je potje met je clubje inschrijven voor de week erna. Dat is nu lastig, omdat je tot 12 uur ’s nachts moet wachten. En ze gaven de tip om niet alleen op hele uren in te schrijven, maar ook op halve uren. Zo spreidt je de drukte bij de bar. Inmiddels is de clubapp verbeterd en biedt deze de mogelijkheid om direct na het spelen af te hangen voor de week erna. En ook het spelen op halve uren gaan we doorvoeren. Het bestuur stelt per 1 september in de clubapp in dat je direct na het spelen een baan kunt reserveren voor de week erna. De afhangtermijn wordt ingesteld op 1 week. Je kunt afhangen op hele en halve uren.

Hoe vaak per week afhangen?
Eén van de lastigste keuzes is het toegestane aantal keer reserveren per week. Met name de avonden zijn druk en overdag valt het mee. De weekenden zijn alleen druk tijdens de competitieperioden of bij toernooien. Toch wil je geen ingewikkeld systeem gebruiken dat varieert met de drukte, want dat geeft ook onduidelijkheid. En ter verduidelijking: het maximaal aantal keren reserveren is niet hetzelfde als het aantal keer spelen per week. Het is mogelijk om veel te spelen op rustige momenten terwijl je aantal reserveringen beperkt is. Dat leggen we even uit. Zie het kader.

Veel spelen bij maximaal 2 reserveringen
Wanneer je 1 reservering gebruikt voor je wekelijkse vaste speelmoment op een drukker moment, bijvoorbeeld in de avond, dan hou je 1 reservering over. Wil je op een dag op een rustiger moment spelen, dan kijk je op die dag in de app of op het afhangbord bij de club of er een baan vrij is en dan gebruik je je tweede reservering om een baan af te hangen. Na het spelen heb je direct weer 1 reservering vrij. Doe je dat op meerdere rustige momenten in de week, dan kan je vaker dan 2 keer per week spelen. Je kunt dus maximaal 1 keer per dag vooraf reserveren. Als er echter banen vrij zijn kun je altijd nadat je hebt gespeeld nog een keer afhangen (nadat je gespeeld hebt).

In de enquête gaven diverse mensen aan dat als de banen vrij liggen, dat ze dan willen kunnen spelen. Als je dat doet zoals in het kader beschreven, dan kan dat dus altijd.

In de avonden wil 56% van de leden het aantal keer reserveren beperken tot 2 keer, 14% tot 1 keer, 12% tot 3 keer. Voor de weekenden lag dat op 47% tot 2 keer, 23% tot 1 keer en 8% ‘bij competitie 1 keer en anders 2 keer’. Voor overdag zien we: 21% 2 keer, 23% 3 keer, 20% onbeperkt, 14% 4 keer. Daarnaast werd diverse keren aangeven om voor de week als geheel een maximum aantal reserveringen te hanteren: 2, 3 of 4 keer. Ook werd er veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om opmerkingen te vermelden. Niet alle opmerkingen worden nu overgenomen door het bestuur, maar ze zijn wel gezien.

Het bestuur houdt het maximum aantal keer reserveren per week op 2 keer, zoals het de afgelopen tijd ook was. Mensen die vaker willen spelen kunnen dit doen op rustiger momenten op de manier die in het kader is beschreven. Het bestuur doet een dringend beroep op mensen die in de avond trainen om deze training als een reservering te beschouwen. Naast deze reservering heb je dan nog één reservering over. Op die manier maken we de drukke avonduren voor zoveel mogelijk mensen beschikbaar.

(Een training in de drukke avonduren is feitelijk te beschouwen als een (vaste) reservering. Het is dus niet de bedoeling om daarvoor of daarna een extra baantje vooraf te reserveren.  Je kunt natuurlijk wel nadat je hebt getraind nog kijken of er een baantje vrij ligt om die dan op dat moment af te hangen).

Hoe lang spelen per keer?
Voorafgaand aan het gebruik van de clubapp was de speeltijd een half uur voor een single en drie kwartier voor een dubbel. In de coronaperiode is dat een uur geworden, ongeacht of het single of dubbel was. Uit de enquête bleek zonneklaar dat de leden niet terug willen naar de oude situatie. 70% kiest voor 1 uur voor single of dubbel, 15% voor 30 minuten voor een single en 1 uur voor een dubbel en 12% voor 45 minuten voor single of dubbel. Het bestuur stelt de speeltijd op 1 uur, ongeacht of het een single of een dubbel betreft.

Hou het leuk voor anderen
De hierboven beschreven maatregelen geven aan hoe we alle leden de kans willen bieden enkele keren per week te spelen. Uit ervaring weten we dat het mogelijk is om ‘het systeem’ te misbruiken door vals te spelen, om zo vaker of langer te kunnen spelen. Het bestuur doet een dringend beroep op alle leden: Wees geen valsspeler! Andere leden willen ook graag spelen. Geef iedereen die kans. En mocht je onverhoopt niet kunnen op het moment dat je had gereserveerd? Verwijder dan je reservering! Zo voorkom je een hoop ergernis bij anderen.

Start nieuwe situatie en evaluatie
Zoals aangegeven starten deze maatregelen per 6 september. De maand september is direct ook de drukste maand in het jaar, met de start van de najaarscompetities, de trainingen, de recreatiecompetitie, de toss, de zomerchallenge en diverse toernooien. Gaan we direct zien hoe het werkt. In de aanloop naar het nieuwe seizoen evalueert het bestuur hoe het gaat en past zo nodig de maatregelen aan.

Nieuws Overzicht