Dringende oproep naleven Corona maatregelen, we hebben u nodig!

Wij zijn klaar met Corona, maar Corona is nog niet klaar met ons! Dit is de nieuwe realiteit. We willen door met het (tennis)leven en dit moet samen gebeuren. Met elkaar moeten we voor een veilige omgeving zorgen om gezond te blijven en de tennisvrijheden te behouden.

Het bestuur en commissieleden is een kleine groep van mensen die ons park en club draaiende houden. Zij voeren deze werkzaamheden graag uit, maar komen soms handen te kort. Het gaat niet vanzelf om een club van meer dan 1000 leden in goede banen te leiden. Goed beschouwd is het een bedrijf wat gerund moet worden. Door alle extra Corona maatregelen hebben we dus vooral ook u nodig om elkaar te blijven herinneren aan de regels en samen te zorgen dat bij TVP alles goed verloopt. Met ieders eigen verantwoordelijkheid en hulp bij het toezicht op de regels kunnen we dit blijven volhouden. 

De overheid gaat strenger controleren en de regels worden aangescherpt. Het is nodig. Dit betekent ook dat er vaker controle zal zijn op ons tennispark. Bij samenkomsten met meer dan 50 personen wordt het toezichthouden op het naleven van de Corona maatregelen opnieuw een regel. Tijdens de najaarscompetitie zal dit toezichthouden voor de teambardiensten een taak zijn en uitgelegd worden via een instructiekaart achter de bar. Verder zullen, net als in mei en juni, de bestuurs – en commissieleden toezicht houden. Als we ons niet aan de regels houden, volgen er boetes of erger moet het park dicht! Dat willen we natuurlijk niet laten gebeuren. 

Helaas moeten we constateren dat ook bij TVP de urgentie van de regels niet door iedereen word gevoeld en leidt tot slordig en soms onverantwoord gedrag. We zien dat er veel leden zijn die het niet zo nauw nemen met de afspraken en spelregels op en naast de baan. Laten we vooral elkaar hierop blijven aanspreken. U bent geen zeurpiet als u iemand erop wijst 1,5 meter afstand te houden en wees blij erop gewezen te worden. Geef een duimpje in plaats van een kwade blik. Help elkaar de regels te respecteren!

Daarom het dringende verzoek aan iedereen om zich aan de regels aangaande Corona te blijven houden; volg de afspraken die TVP heeft aangegeven in en buiten het clubhuis.
Denkt u aan:                                                                                                                                                                    
- Het afstand houden van elkaar, binnen en buiten.
- De tafels en stoelen staan voor de competitie in de huidige opstelling van twee tafels bij elkaar om zo TVPteams en bezoekers bij elkaar te laten zitten. Hierbij is rekening gehouden met voldoende afstand. Alstublieft laat het zo staan en ga niet slepen met tafels en stoelen. Extra stoelen, i.v.m. gezamenlijke huishoudens, staan bij baan 9 achter het clubhuis. Na gebruik moet alles zelf weer terug gezet worden!
- Neem het glaswerk zelf mee naar binnen en zet het in de daarvoor bestemde bakken. Laat de tafel opgeruimd achter.
- Houd u aan de looplijnen en zet geen deuren open tussen kantine en hal.

Misschien is de toon in dit schrijven geen prettige; het is nodig een wake-up call te geven. We willen gezond blijven en elkaar gezond houden.

Namens het bestuur, Erik Gunter en Linda Muller, duo-voorzitters van TVP

Nieuws Overzicht