Soorten lidmaatschap

Hieronder vind je de verschillende vormen van lidmaatschap bij TV Pijnacker.

Voor leden jonger dan 18 jaar hebben we een aparte pagina met informatie over het Alles-in-1-lidmaatschap.

Hieronder vind je een korte beschrijving van de lidmaatschapsvormen. De hoogte van de contributie en het aantal te verrichten bardiensten per jaar vind je op deze pagina. Het lidmaatschap wordt altijd automatisch verlengd, tenzij er tijdig is opgezegd bij de ledenadministratie (dit geldt m.i.v. 7 maart 2023 ook voor het Competitie-, Winter- en Vakantielidmaatschap).

Gewoon lid
Als 'Gewoon lid' mag je iedere dag van het jaar spelen. Binnen deze categorie onderscheiden we twee leeftijdsgroepen: 18 t/m 24 en ouder dan 24 jaar (peildatum 31 december). Dit onderscheid is relevant voor de hoogte van de contributie. Ereleden en leden die langer dan 50 jaar lid zijn, krijgen een korting van 50%.

Zwerflid
Een Zwerflid mag alleen op werkdagen tot 19.00 uur tennissen en dus niet in de weekenden en ’s avonds. Wel mag je meedoen aan toernooien en andere evenementen, ook als die in het weekeinde of op een avond georganiseerd worden. Dit geldt echter niet voor de KNLTB-competities en de interne recreatiecompetities. Daar mogen Zwerfleden niet aan meedoen. Ook voor Zwerfleden geldt dat ereleden en leden die langer dan 50 jaar lid zijn een korting van 50% krijgen op de contributie

Competitielidmaatschap
Deze vorm is bedoeld voor spelers die door een competitieteam zijn uitgenodigd om mee te doen aan de KNLTB-competitie. Dan mag je in de periode van 15 maart t/m 15 juni resp. van 15 augustus t/m 15 november op alle dagen tennissen en uiteraard meedoen aan de KNLTB-competitie. Je kan daar maar één maal per jaar gebruik van maken. Dus óf in het voorjaar óf in het najaar, niet allebei. Ook dit lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch verlengd.

Zomerchallenge
Dit is een uitgelezen vorm van lidmaatschap om kennis te maken met tennis en met onze vereniging. Drie maanden onbeperkt tennissen van 1 juli t/m 30 september inclusief 4 lessen (op vrijdag of zaterdag) van een professionele trainer. En aan het eind een leuk en sportief slotevenement. 

Zomerlidmaatschap
Zomerleden mogen in de periode van 1 juli t/m 30 september op alle dagen van de week en 's avonds tennissen op ons park. Je mag het hele jaar meedoen aan toernooien en evenementen met uitzondering van de KNLTB-competities en de interne recreatiecompetities. Dit lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch verlengd.

Winterlidmaatschap
Winterleden mogen in de periode van 15 oktober t/m 15 maart op alle dagen van de week en 's avonds tennissen op ons park. Je mag het hele jaar meedoen aan toernooien en evenementen met uitzondering van de KNLTB-competities en de interne recreatiecompetities. Dit lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch verlengd.

Slapend lidmaatschap
Voor leden, die enige tijd niet kunnen tennissen (bijv. i.v.m. blessure, zwangerschap, verblijf in het buitenland), kent de vereniging het Slapend Lidmaatschap. Dit moet per email bij de ledenadministratie worden aangevraagd. Pas na minimaal 6 maanden kan men weer spelend lid worden. 

De hoogte van de contributie en het aantal te verrichten bardiensten per jaar vind je op deze pagina. 

 

Lidmaatschap Overzicht