Inschrijven en beleid Voorjaarscompetitie 2019

DE INSCHRIJVING IS GESLOTEN

 

De inschrijving voor de voorjaarscompetitie 2019 is geopend en sluit op 1 december 2018.

Voor de voorjaarscompetitie gelden regels over de deelname. Hier kan je lezen hoe dat werkt.

Richtlijnen

 • De Technische Commissie zal aan de hand van de binnengekomen inschrijvingen beoordelen welke competitiesoorten bij de KNLTB zullen worden aangemeld.
 • Indien er te veel belangstelling is voor een bepaalde competitiesoort zal de TC bekijken wat de mogelijkheden zijn voor de belangstellenden.
 • Op het elektronische inschrijfformulier wordt u dan ook gevraagd een eerste en een tweede keus op te geven.
 • Als u bijvoorbeeld voor de vrijdag kiest als eerste keus en als tweede keus zaterdag vergroot dat uw kans op inschrijving want als er teveel inschrijvingen op die vrijdag zijn, zal er naar de tweede keus gekeken worden, andersom geldt dit ook.
 • Omdat er op de vrijdagavond  ook les wordt gegeven , en ook de recreanten competitie wordt gespeeld zijn er voor deze avond maar een beperkt aantal  banen beschikbaar voor de voorjaarscompetitie. Zijn er meer teams ingeschreven dan er banen beschikbaar zijn dan wordt er onder de ingeschreven teams geloot welke op de vrijdag avond competitie kan gaan spelen.
 • De loting zal door de TC worden verricht, over het resultaat van deze loting kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Deze loting zal ook gelden zowel voor de zaterdag en de zondag competitie(m.u.v. selectie spelers).

 Uitgangspunten

 • De Technische Commissie (TC) stelt de definitieve teamindeling vast, voor de jeugd zal dit in overleg gaan met de Jeugdcommissie (JC) & Progress Tennis.
 • Voor 1 februari 2019 laten we weten of je (met je team) competitie kan spelen.
 • De definitieve klasse toewijzing vanuit de KNLTB is pas later bekend en kan nog tot wijzigingen leiden.
 • De TC houdt bij de teamindeling rekening met speelsterkte, teamindeling van het voorgaande seizoen, sportiviteit en inzet.
 • Door de jaarlijkse grote belangstelling voor de competitie, zullen teams in principe uit minimaal zes spelers bestaan.
 • Ingeschreven teams kunnen door de TC aangevuld worden met individueel ingeschreven spelers.
 • De indeling van de “eerste teams” per  verschillende competitiesoort wordt op sterkte gebaseerd.
 • Bij de overige teams zal de TC rekening proberen te houden met wensen als:  competitiesoort/ dag, speltype, klasse-indeling en voorkeur teamgenoten. Maar het kan voorkomen dat een teamsamenstelling toch gewijzigd wordt door de TC.
 • Om zo veel mogelijk teams te kunnen deelnemen aan de competitie zal er met verschoven begintijden worden gespeeld.

 Inschrijving is geen garantie tot deelname!!! 

Wij kunnen niet garanderen dat iedereen, die zich inschrijft,  ook daadwerkelijk competitie kan spelen en geplaatst wordt.

Dit geldt ook voor teaminschrijving en teamvoorkeur.

Dit is geheel afhankelijk van het aantal gegadigden voor de bepaalde competitiesoort.

We zullen echter iedereen, die niet kan deelnemen of niet aan de vorm kan deelnemen die men wenst, persoonlijk en tijdig inlichten.

Spelers en/of teams die in 2018 geen najaarscompetitie konden spelen, hebben voorrang bij de teamindeling van de voorjaarscompetitie 2019.

Kosten deelname
De kosten bestaan uit de inschrijvingskosten KNLTB en de kosten van de ballen. De kosten van deelname bedragen € 90,- per team. De teamcaptain zal hier voor een rekening ontvangen.

Bardienst
Zoals bij onze vereniging de gewoonte is dient elk competitie team een extra bardienst te draaien met zijn of haar team.

Speelschema: 2019

 Speeldata voorjaar 2019

  

Inschrijfmogelijkheden:

Donderdagmorgen aanbod,

Dames dubbel 17+ (4xDD)

 

Vrijdag aanbod,

Gemengd dubbel 17+ (DD - HD - 2xGD)

Heren dubbel 17+ (4xHD)

Dames dubbel 17+ (4xDD) 

 

Zaterdag aanbod,

Gemengddubbel 17+ (DD - HD - 2xGD) NIEUW

Gemengd 17+ (DE - HE - DD - HD - GD)

Damesdubbel 17+ (4xDD) NIEUW

Dames 17+ (4xDE - 2xDD) 

Dames 17+ (2xDE - 3xDD) NIEUW regio Rotterdam, dus onder voorbehoud

Herendubbel 17+ (4xHD) NIEUW

Heren 17+ (4xHE - 2xHD)

Heren 35+ (2xHE - 3xHD)

Heren 35+ (4xHE - 2xHD) NIEUW

 

Zondag aanbod,

Gemengddubbel 17+ (DD - HD - 2xGD) NIEUW

Gemengd 17+ (2xHE - 2xDE - HD - DD - 2xGD)

Gemengd 35+(DE - HE - GD - DD - HD)

Damesdubbel (4xDD) NIEUW

Dames (4xDE - 2xDD)

Herendubbel 17+ (4xHD) NIEUW

Heren (4xHE - 2xHD)

Heren 35+ (4xHE - 2xHD)

8&9 (2 dubbels; alle combi's M/V) NIEUW

 

Voorwaarden
Door je in te schrijven ga je akkoord met de volgende voorwaarden, welke hierboven worden uitgelegd:

 • Richtlijnen
 • Uitgangspunten
 • Kosten
 • Bardienst
 • Speelschema
 • Inschrijfmogelijkheden

 

Inschrijfformulier teamopgave voorjaarscompetitie 2019

Inschrijfformulier individuele opgave voorjaarscompetitie 2019

 

Nieuws overzicht