Reconstructie Virulypad en Noordkade

Als je op de fiets naar het tennispark komt is het handig om te weten dat de fietspaden op het Virulypad en de Noordkade worden gereconstrueerd. Dit duurt van  3 september 2018 tot juli 2019.  Het Virulypad en een deel van de Noordkade zijn deze periode afgesloten. De omleidingsroute loopt via het Hazepad en de Noordkade richting Oudeweg. Meer informatie kan je lezen op de website van de gemeente.

Afsluiting Virulypad en zuidelijk deel Noordkade

Vanaf 3 september tot 1 juli 2019 zijn het Virulypad en het zuidelijk deel van de Noordkade (tussen  het Balijpad en de volkstuinen). Het is niet mogelijk om het fietspad nog open te houden tijdens de rustperiode van de voorbelasting. Het pad zal door al het uit te voeren werk in een slechte staat zijn en dus te gevaarlijk voor fietsers. De omleidingsroute wordt duidelijk met borden aangegeven en loopt via het Hazepad en de Noordkade richting Oudeweg.

Nieuws overzicht