Papieren versie van de Wijdtepraet verleden tijd?!

Onze maatschappij wordt steeds digitaler en TVP doet hier aan mee...

Er zullen geen papieren edities van de Wijdtepraet meer uitgegeven worden. Digitale informatie uit de vereniging naar de leden is voor veel mensen niet vreemd meer en de toekomst van onze club zal ook die kant op gaan.
Onder andere de website en de nieuwsbrief zullen ingezet worden voor het informeren van de leden. Dit heeft gevolgen voor de sponsoren, die gaan wij hierover benaderen. De betreffende commissies zijn betrokken bij de gesprekken over de digitalisering.

Dankwoord
Na vele jaren van inzet, iedereen achter de broek aanzitten, met veel passie de inhoud van ons clubblad maken tot wat het was en door wind en regen zorgen dat het clubblad tijdig bij de leden op de deurmat viel. Een geweldige papieren uitgave waarin veel was te lezen over onze vereniging, wat daar is gebeurd dan wel op het punt stond om te gebeuren. Oftewel de Wijdtepraet, die met de inzet van Annemiek Stam altijd goed gevuld bij ons op de deurmat viel. Waar Ben Smit voor mooie en vele foto’s en verhalen zorgde. En waar de jarenlange coördinatie van de bezorging in handen was van Renny en Wim van der Ploeg. Zij stuurden een grote groep met bezorgers aan die het clubblad bij de leden thuis brachten. En als laatste, maar niet minder belangrijk, Elles Admiraal, die het daadwerkelijk drukken van de Wijdtepraet voor haar rekening nam.

IEDEREEN SUPER BEDANKT VOOR JULLIE JARENLANGE INZET!

Het Bestuur

Wijdtepraet overzicht