Menu

Baanreglement

A. Spelerspasjes

Om te kunnen spelen is een spelerspasje voor het elektronische afschrijfbord in het clubhuis nodig. Jaarlijks ontvangen de leden een nieuw spelerspasje nadat de contributie is voldaan en de aanmelding voor de bar is afgehandeld. Dit pasje ligt bij aanvang van het seizoen gereed, en kan worden afgehaald in het clubhuis. Dit pasje kan tevens gebruikt worden voor toernooien en competitie. Leden die hun pasje zijn kwijtgeraakt, kunnen via de ledenadministratie bij de KNLTB een nieuw pasje aanvragen. De kosten van de KNLTB, € 2,50, dient het lid vooraf te voldoen.

B. Baanindeling en baantypen

Het type baan, zoals dat wordt gebruikt in het baanreglement en de baanindeling, bepaalt welke spelers recht hebben om van de banen gebruik te maken. De volgende typen worden onderkend:
Senioren worden bespeeld door seniorleden.  
J Junioren worden bespeeld door juniorleden.  
SJ  Senioren en junioren worden bespeeld door elke denkbare combinatie van senior- en juniorleden.
SJ+ Senioren en junioren vanaf 13 jaar worden bespeeld door elke denkbare combinatie van senior- en juniorleden vanaf 13 jaar.  
C Competitie worden gebruikt voor de competitie. 
Training worden gebruikt als trainingsbanen. Met een letter er achter wordt vaak aangegeven wie de training geeft.  
R Evenement, worden gebruikt voor een georganiseerd evenement zoals de recreatiecompetitie, tossen, tenniskids

Ieder jaar worden de baanindelingen vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering. Er bestaan verschillende baanindelingen met de verschillende typen gedurende het seizoen. Tijdens de competitie zijn op competitiedagen banen (op zaterdag en zondag alle banen) gereserveerd voor de competitie. Buiten de competitie zijn deze banen beschikbaar voor vrij spelen. De actuele baanindeling is altijd ingebracht in de afschrijfcomputer. 

C. Baanreglement

 • Er wordt voor singles (en drie spelers) afgeschreven voor een half uur, voor dubbels drie kwartier.
 • Als er een baan vrij ligt moet die eerst worden afgeschreven.
 • Als alle banen bezet zijn moet de eerst vrijkomende baan worden afgeschreven.
 • Bij gelijke eindtijden wordt eerst afgeschreven op een baan, waar gesingled wordt.
 • Afschrijven kan pas als alle betrokken spelers op het park aanwezig zijn.
 • Afschrijven gebeurt uitsluitend met de eigen spelerskaart.
 • Het is niet toegestaan om op het kaartje van een ander lid te spelen.
 • Stoppen spelers voor het einde van hun speelperiode dan moeten zij hun partij annuleren en eventuele volgende spelers waarschuwen.
 • Als men wordt uitgenodigd om mee te spelen met spelers, die al hebben afgeschreven, dan kan dat alleen indien achter de betreffende partij geen volgende partij is afgeschreven.
 • Het is niet toegestaan om ‘’vrijblijvend’’ mee te spelen bij de inviterende spelers als men op een later tijdstip een baan heeft afgeschreven.
 • Zwerfleden kunnen van maandag t/m vrijdag tot 19:00 uur spelen.
 • Deelnemers aan georganiseerde activiteiten (toss, toernooi, competitie, training e.d.) kunnen pas een baan gaan afschrijven met hun spelerskaart als het betreffende evenement is afgelopen.
En verder geldt:
 • Tijdens door de vereniging georganiseerde evenementen worden banen naar behoefte voor het evenement gereserveerd. Controleer altijd de evenementenplanning, kijk naar de actuele baanindeling op internet en/of bel het clubhuis.
 • Als er op een T-, C- of E-baan geen training, competitie of Evenement (meer) is, dan wordt die baan:
  • op weekdagen tot 19.00 uur en in het weekend een SJ-baan;
  • op woensdagmiddag tussen 13:00 en 18:00 uur een J-baan;
  • op weekdagen na 19.00 uur een S-baan.
 • Niet gebruikte (maar wel gereserveerde) trainingsbanen dienen door de betrokkenen (vaak trainers) direct uit het afschrijfsysteem te worden verwijderd.
 • Juniorleden met KNLTB-speelsterkte 6 of hoger hebben voor wat betreft het bespelen van de banen seniorrechten; hetzelfde geldt gedurende de competitieperiode voor juniorleden met speelsterkte 7 of lager, die in de seniorencompetitie spelen.
 • De nummers van trainings- en competitiebanen worden door de TC vastgesteld. Slechts in geval van overmacht (regen) mag daar van afgeweken worden.
 • Indien gefraudeerd wordt door een speler noteert de barbeheerder dit in het logboek. Fraude met het afschrijfsysteem kan tot een door het bestuur opgelegd speelverbod leiden.
 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de barbeheerder.
Bij regen geldt het volgende:
De basis regel is dat er geen senior leden van de smashcourtbanen kunnen worden gestuurd. Dus bespeelde of reeds afgeschreven banen door seniorleden kunnen niet worden gebruikt voor andere activteiten.
Daarna gelden de volgende voorrangregels bij het afhangen/reserveren van banen:
 1. KNLTB Competities
 2. Trainingen
 3. Clubactiviteiten (waaronder ook recreatiecompetitie en competitietraining)
 4. Vrij spelen
De trainingen staan standaard op smashcourt. Alleen de selectietrainingen worden ingedeeld op gravel.
Hiervoor gelden de volgende regels:
 1. De trainer dient (voorafgaand aan de start van de trainingen) te bepalen of deze op smashcourt worden ingedeeld (bij verwacht slecht weer).  Deze aanpassing dient de trainer voorafgaand aan de trainingen in het afhangsysteem te wijzigen voor de rest van de dag.
 2. Bij de start op gravel en toch (accuut) slecht weer dient bij het reserveren van de trainingsbanen op smashcourt te worden gewacht met afhangen tot er banen vrij zijn.
 3. Bij een wissel naar smashcourt zal op die dag niet meer worden teruggeswitched naar gravel.
Voor toss ochtenden geldt het volgende reglement:
 • Voor reservering van één baan zijn ten minste zes deelnemers nodig,
 • voor reservering van twee banen zijn minimaal tien leden nodig,
 • drie gereserveerde banen vereisen minimaal 15 deelnemers, en
 • vier banen 20 deelnemers.
 • Het maximale aantal tossbanen is vier.
Bezoekadres en route:
Sportlaan 3
2641 AZ Pijnacker
015 - 3694420

Toernooi telefoon:
015 - 2574164

Postadres:
Postbus 127 
2640 AC Pijnacker

Voor vragen of opmerkingen over deze website kan je terecht bij Arthur en Monique de Vries.
TVP wordt gesponsord door:
Cream Do Communicatie! iTennis

Ogenblik a.u.b. ...