Menu

Informatie barbeheer

Barcommissie en Barbeheerders

Fons van Deursen

Bardienstencoördinator

Dagelijkse gang van zaken

Tel. 06 – 28-44-76-22

E-mail: tvp.bar@gmail

Ben Smit

Inkoop

Contact leveranciers en bestuur

Tel. 06 – 45 68 10 05

E-mail: accomodatie@tvpijnacker.nl

Rob Lawa

Kassabeheer

Algemene zaken

Tel. 06- 25 58 02 26

E-mail

Ernstige storingen direct melden 06 -06 45 68 10 05

Barbeheer

De bar van het clubhuis wordt in eigen beheer geëxploiteerd. Wij zijn er van overtuigd dat deze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de bar bij draag aan een goed verenigingsleven. De activiteiten rondom de bar zijn er primair op gericht om de sfeer te verhogen. Dankzij het eigen beheer van de bar kunnen ook de prijzen voor de consumpties laag worden gehouden terwijl we toch ook een positieve bijdrage leveren aan de exploitatie van de vereniging. Alle leden die per 1 januari 18 jaar en nog 70 jaar zijn, zijn verplicht drie bardiensten te verrichten. Er is een mogelijkheid bardiensten af te kopen. Omdat de openingstijden ook gedeeltelijk in de winterperiode plaats vinden geeft  het bestuur er de voorkeur aan dat alle leden bardiensten draaien.

Het afkopen kost de leden een extra contributie van € 20 per bardienst. De KNLTBpas wordt pas uitgeven als aan alle verplichtingen betreffende de bardiensten dus ook de extra contributie voor het afkopen  is voldaan.

Het bestuur is bevoegd om individuele of groepen leden, bijvoorbeeld vanwege het verrichte van andere werkzaamheden voor de vereniging geheel of gedeeltelijk vrijstellen van het draaien van bardiensten. Competitieteams  van zowel voorjaars- als de najaar competitie dienen als team een extra bardienst te vervullen, de toewijzing van deze bardienst gebeurd door de bardienstencoördinator.

Het barbeheer is een verantwoordelijkheid van de barcommissie. Voor de praktische uitvoering van het barbeheer is de volgende procedure gekozen.

 • In januari of februari ontvangen de bar plichtige leden een brief waarin zij worden uitgenodigd om hun bardiensten te registreren.
 • De bar plichtige dient zich voor een in de brief genoemde datum te registeren of zijn bardiensten geheel of gedeeltelijk op afkopen te zetten in het barroostersysteem.
 • Naast de verplichte bardiensten is het mogelijk om zich op te geven als invaller. Dit kunt u doen in het barroostersysteem. Als u wordt gevraagd om voor een dienst in te vallen

            verplicht de aanvrager zich binnen twee dagen u  een vergoeding van € 20 over te maken.

 • De bardienstencoördinator kan u ook vragen extra bardiensten te draaien in dat geval krijg u

           de vergoeding van hem als u de bardienst heeft vervuld.

 • De leden worden geacht bij verhindering zelf voor vervanging te zorgen door te ruilen of een invaller te vragen de bardienst te vervullen. De bar plichtige die een invaller zijn bardienst laat vervullen is ten alle tijden verantwoordelijk voor de geregistreerde bardienst. In noodgevallen kunt u de bardienstencoördinator raadplegen.
 • Het is belangrijk dat verandering zelf op de papieren uitdraaien worden genoteerd vooral het telefoonnummer. In de map achter de bar  (bardiensten en leden) zit een complete uitdraai van de bardiensten.
 • Leden die niet komen opdagen voor hun bardienst moeten een aanvullende contributie van € 30 betalen.

De bar plichtige(n) die dienst heeft (hierna genoemd Barbeheerder(s) heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden.

 • Het verstrekken van consumpties
 • Hij zij dienen ten alle tijden aanwezig te blijven. Dus ook niet gaan tennissen, immers na regen zijn de smartcourtbanen snel weer bespeelbaar. Bovendien in het najaar en in de winter kan in de hal en ook buiten nog getennist worden.
 • De checklisten volgen die in de standaarden staan voor de dagelijkse werkzaamheden en vaatwasser. Deze moeten worden afgevinkt en worden afgetekend
 • Instructies van apparatuur en staan in de “Oranje multomap”.
 • Baanverlichting ontsteken en uitschakelen als dit nodig is.
 • Alle afwijkingen op de normale gang van zaken in het logboek opslaan
 • Producten die niet meer aanwezig zijn vermelden
 • Technische storingen, kapotte verlichtingen vermelden etc..

Verder zijn de volgende aandachtspunten

 • Voor het kassasysteem is er een aparte map met instructies betreffende betalingen, opwaarderen, gebruik van KNLTBpas en Clubkaarten. Voor een nog uitgebreider uitleg kunt u dit vinden in de “Oranje  multomap”.
 • Voor commissies en gebruik barbeheerders is er een aparte knop waar de producten op worden geboekt (eerst producten invoeren en dan wegboeken op de juiste knop).
 • Het Het is niet toegestaan kinderen onder de 16 jaar achter de bar te laten staan
 • Lees bij binnenkomst van je bardienst de checklisten door en volgt die , dit geldt voor alle tijdstippen waarop je bardienst verricht.
 • Het Het clubhuis wordt betreden door de KNTBpas door de kaartlezer te halen. Dit gebeurd door de eerstkomende en na de eventuele pauzes wordt het clubhuis afgesloten door de sleutel bij de toegangsdeur op rood te draaien (dicht).

Barrooster

U kunt na inloggen in het barroostersysteem www.tvpbardiensten.nl met u wachtwoord en bondsnummer alle relevante zaken vinden. De eerstkomende bardiensten kunt u vinden op de clubsite onder de  link bardiensten komende periode. U dient dan wel in gelogd te zijn op de site.

Alcohol gebruik

 • Aan jongeren onder de de 25 jaar altijd legitimatie vragen, ook als het bekenden zijn en weet u dat zij of hij ouder dan 17 jaar zijn.
 • Aan jongeren onder de 18 jaar mag geen alcohol geschonken worden.

Overtreding van deze regels kan worden beboet met € 1360. Controleurs kommen onaangekondigd en maken zich niet bekend.

IVA

Van de barbeheerders wordt geacht dat zij allemaal in het bezit zijn van een IVA certificaat zijn (Informatie verantwoord alcohol schenken). Dit certificaat kan via de computer gehaald worden. Het bestuur stelt een computer ter beschikking in het clubgebouw,  u kunt hier tijdens rustige tijden u certificaat behalen. De wet stelt dat tijdens ieder barbardienst als er alcohol wordt geschonken iemand aanwezig moet zijn met een IVA certificaat.           

 

Bezoekadres en route:
Sportlaan 3
2641 AZ Pijnacker
015 - 3694420

Toernooi telefoon:
015 - 2574164

Postadres:
Postbus 127 
2640 AC Pijnacker

Voor vragen of opmerkingen over deze website kan je terecht bij Arthur en Monique de Vries.
TVP wordt gesponsord door:
Cream Do Communicatie! iTennis

Ogenblik a.u.b. ...