Menu

Lidmaatschaptypes en contributie

Type lidmaatschap  Leeftijd op
1 januari
 Contributie
Senioren 17 jaar en ouder € 152,50
Zwerfleden 17 jaar en ouder € 102,00
Junioren A 13 t/m 16 jaar €   91,50
Junioren B 10 t/m 12 jaar €   69,00
Junioren C 8 en 9 jaar €   46,00
Junioren D 6 en 7 jaar €   23,00
     
Studenten 17 jaar en ouder € 102,00

Alle contributies zijn incl. lidmaatschap van de KNLTB.

Voor gezinnen geldt een maximumbedrag aan contributie van vier maal de seniorencontributie, nu dus € 610,00

Kinderen tot 6 jaar oud die alleen meedoen aan het peutertennis georganiseerd door Progress Tennis, hoeven geen lid te worden van TVP en de KNLTB.

Inschrijfgeld

Nieuwe leden betalen eenmalig een inschrijfgeld van € 35,00 voor senioren en € 11,50 voor junioren.

Extra contributie wegens niet vervullen bardiensten

Senioren € 60,00
Zwerfleden € 40,00
Niet verschijnen € 30,00

Studentenlidmaatschap

Leden die in aanmerking wensen te komen voor een studentenlidmaatschap moeten dit voor 1 januari schriftelijk melden bij de ledenadministratie. Het studententarief geldt alleen voor uitwonende studenten die buiten de voormalige gemeente Pijnacker wonen en studeren en niet in een gemeente die grenst aan de voormalige gemeente Pijnacker.
De voorwaarden zijn:
  • nog studerend op 1 april

  • niet woonachtig in Pijnacker of in een gemeente grenzend aan de voormalige gemeente Pijnacker

  • er dient een kopie van de collegekaart te worden ingeleverd

Ook leden, die eerder van deze regeling gebruik hebben gemaakt, moeten opnieuw een studentenlidmaatschap aanvragen. Wanneer er geen aanvraag wordt ontvangen wordt er vanuit gegaan dat de studie is beeindigd.

Slapend lidmaatschap

Voor leden, die enige tijd niet kunnen tennissen (blessure, zwangerschap, verblijf in het buitenland), kent de vereniging het slapend lidmaatschap. Dit moet voor aanvang van het seizoen (uiterlijk 1 april) schriftelijk bij de ledenadministratie worden gemeld.

Deze leden betalen € 22,50 per jaar en kunnen op ieder gewenst moment weer spelend lid worden. Zij betalen dan het restant van het seizoen aan contributie bij.

Vakantielidmaatschap

Van 1 juli tot 1 september bestaat de mogelijkheid een vakantielidmaatschap aan te vragen bij de leden‑administratie. Dit lidmaatschap is bedoeld voor mensen die buiten Pijnacker wonen en hier tijdelijk verblijven.

De kosten bedragen:

  t/m 16 jaar va 17 jaar   t/m 16 jaar va 17 jaar
1 week €  7,50 € 12,00 4 weken € 22,50 € 37,00
2 weken € 11,50 € 19,00 5 weken € 27,50 € 46,00
3 weken € 17,00 € 28,00 6 weken € 33,00 € 55,00

 

 

Bezoekadres en route:
Sportlaan 3
2641 AZ Pijnacker
015 - 3694420

Toernooi telefoon:
015 - 2574164

Postadres:
Postbus 127 
2640 AC Pijnacker

Voor vragen of opmerkingen over deze website kan je terecht bij Arthur en Monique de Vries.
TVP wordt gesponsord door:
Cream Do Communicatie! iTennis

Ogenblik a.u.b. ...