Menu

Informatie voor (nieuwe) leden.

Leden

De vereniging telt thans ca 1.100 tennissende leden, verdeeld over 700 seniorleden, 250 juniorleden en 150 zwerfleden.
Juniorleden zijn zij, die op 1 januari van het betreffende kalenderjaar nog geen 17 jaar waren.
Zwerfleden zijn seniorleden met beperkte speelrechten. D.w.z. zij kunnen spelen van maandag t/m vrijdag van 9 - 18 uur.

Contributie

De contributies vind u hier 

Betalingen

Voor alle bijdragen, contributie, bardienst, introductie enz. ontvangen de leden een factuur. Via automatische incasso, verplicht voor alle leden, worden deze bijdragen geïnd op de datum vermeld op de factuur bij vervaldatum. Bij beëindiging van het lidmaatschap vervalt ook de machtiging tot automatische incasso.

Training

Bij de tennisvereniging worden trainingen gegeven door professionele trainers.
Om aan de trainingen te kunnen deelnemen moet men lid zijn van TV Pijnacker.
Voor deze trainingen betaalt u apart. TV Pijnacker werkt samen met Progress Tennis. Meer informatie vindt u op de website van Progress Tennis.

Competitie

Er wordt met een aantal teams deelgenomen aan de landelijke zondagscompetitie, de districtscompetitie op zaterdag en de damescompetities op dinsdag en donderdag. Nadere inlichtingen betreffende deelname aan de competities zijn te verkrijgen bij de voorzitter van de technische commissie.

Wedstrijden en Toernooien

Jaarlijks organiseert de Vereniging verschillende onderlinge toernooien en een recreatiecompetitie, die tot doel hebben de band tussen de leden te verstevigen. Het clubkampioenschap en het Open Toernooi vormen de jaarlijkse hoogtepunten. De seniorentoernooien zijn ook toegankelijk voor zwerfleden, de recreatiecompetitie echter niet.

Aanmelding

Aanmelding van nieuwe leden geschiedt via dit formulier. Op het formulier geeft u aan in welke categorie u lid wenst te worden (zwerflid, 1e Jaars Tenniskid of gewoon lid). Bij het aanmelden moet meteen een (digitale) pasfoto worden meegestuurd. Om de administratieve werkzaamheden zo eenvoudig mogelijk te houden werkt TVP met automatische incasso van contributie etc. Daarom ontvangt u direct na de inschrijving een machtigingsformulier voor automatische incasso. Zodra de ledenadministratie die machtiging ontvangen heeft vraagt ze de KNLTB-pas aan. Deze pas is doorgaans binnen twee weken beschikbaar. U krijgt bericht wanneer de pas afgehaald kan worden bij de bar in ons clubgebouw. Met de pas kan een baan worden gereserveerd op het park.

Het adres van de ledenadministratie is:


Kees Schenkels,
Eem 8,
2641 VS  Pijnacker.
Tel. 015-369 88 34


Kennismakingsavond voor nieuwe leden

Bij de aanvang van het nieuwe seizoen wordt een kennismakingsavond voor nieuwe leden georganiseerd.
De nieuwe leden krijgen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. Op die avond wordt nadere informatie gegeven over de vereniging. Aandacht wordt besteed aan o.a. de mogelijkheden tot training, de activiteiten die worden georganiseerd, de werking van het afschrijfsysteem en het reilen en zeilen achter de bar met het oog op de bardiensten.

Opzegging

Opzegging van het lidmaatschap kan geschieden per het einde van het verenigingsjaar (31 oktober) middels dit formulier. Wordt het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar opgezegd, dan blijft de contributie over het volledige verenigingsjaar verschuldigd. 

Bezoekadres en route:
Sportlaan 3
2641 AZ Pijnacker
015 - 3694420

Toernooi telefoon:
015 - 2574164

Postadres:
Postbus 127 
2640 AC Pijnacker

Voor vragen of opmerkingen over deze website kan je terecht bij Arthur en Monique de Vries.
TVP wordt gesponsord door:
Cream Do Communicatie! iTennis

Ogenblik a.u.b. ...