Menu

Aannamebeleid

Het beleid van de TVP bij de aanname van nieuwe leden is vastgelegd in de volgende regels:
  1. Het lidmaatschap van de Vereniging is voorbehouden aan inwoners van Pijnacker;
  2. Leden, die verhuizen naar een andere gemeente kunnen gewoon lid blijven;
  3. Huisgenoten van leden, die buiten Pijnacker wonen zijn ook toelaatbaar als lid;
  4. Niet inwonenden van Pijnacker kunnen ook tot de vereniging worden toegelaten; zij kunnen echter pas lid worden als er geen inwoners van Pijnacker meer op de wachtlijst staan en het maximaal aantal leden niet wordt overschreden.
  5. Het bestuur is bevoegd om leden toe te laten buiten de wachtlijst om, als de technische commissie het bestuur daartoe adviseert met het oog op een evenwichtige opbouw van de competitieteams.
Voor de toelating van juniorleden geldt als aanvulling:
  1. Kinderen kunnen lid worden vanaf de dag, dat ze vijf jaar zijn geworden; zij kunnen vanaf 1 november daaraanvolgend meedoen met de balvaardigheidstrainingen en in het daarop volgende zomerseizoen gewoon juniorlid zijn.
  2. Junioren, die van buiten de vereniging komen kunnen door het bestuur in de loop van het seizoen worden toegelaten als zij elders tenminste een jaar hebben gespeeld bij een bij de KNLTB aangesloten vereniging en het maximum aantal juniorleden niet wordt overschreden. Deze juniorleden kunnen pas in het daaropvolgende seizoen aanspraak maken op de gebruikelijke faciliteiten, die voor juniorleden gelden.
  3. Aanmelding geschiedt schriftelijk op een zogenaamd aanmeldingsformulier of het aanmeldingsformulier.

Maximale ledenaantallen

Het maximale aantal leden is in de huidige situatie 1300: 750 seniorleden, 175 zwerfleden en 375 juniorleden.
Worden niet alle plaatsen binnen een categorie bezet, dan mogen zij niet worden opgevuld door leden uit een van de andere categorieen om "verdringing" te voorkomen. Indien een van de categorieen niet volledig kan worden opgevuld met leden, die in Pijnacker wonen, dan kunnen ook leden van buiten Pijnacker worden toegelaten conform regel 4 van het aannamebeleid.
Bezoekadres en route:
Sportlaan 3
2641 AZ Pijnacker
015 - 3694420

Toernooi telefoon:
015 - 2574164

Postadres:
Postbus 127 
2640 AC Pijnacker

Voor vragen of opmerkingen over deze website kan je terecht bij Arthur en Monique de Vries.
TVP wordt gesponsord door:
Cream Do Communicatie! iTennis

Ogenblik a.u.b. ...