Menu

Taken commissies

Er zijn dertien commissies met in totaal ruim zestig commissieleden.

Commissie Taken
Ledenadministratie
 • Het bijhouden van de ledenadministratie van de vereniging.
Accomodatiecommissie
 • Het beheer en onderhoud van de banen en de daarop aanwezige inventaris;
 • Het beheer en onderhoud van het groen op het tennispark;
 • Het onderhoud van het clubhuis en de daarin aanwezige inventaris.
Tuincommissie
 • Het onderhouden van de tuinen op het tennispark.
Barcommissie
 • Het beheren van de bar;
 • Het indelen van de bardiensten;
 • Het doen van de inkopen voor de vereniging.
Jeugdcommissie
 • Het i.o.m. TC opstellen en uitvoeren van het technisch beleid voor de jeugd;
 • Het stimuleren van de jeugd tot actief lidmaatschap door communicatie over en uitnodiging tot het deelnemen aan de verschillende activiteiten;
 • Het indelen van de competitieteams i.o.m. TC en trainers;
 • Het onderhouden van contacten met de trainers over de jeugdtrainingen en de indeling van de trainingsgroepen;
 • Het begeleiden van het jeugdbestuur;
 • Het vertegenwoordigen van de JC in het bestuur;
 • Het uitvoeren van de activiteiten uit het jeugdbeleidsplan 2010;
 • Zorgdragen voor de communicatie van de JC in Wijdtepraet en op de website;
 • Het afstemmen met andere commissies binnen de vereniging (bv barcommissie, toernooicommissie, baancommissie, open jeugdtoernooicommissie);
 • Het betrekken en activeren van ouders van de jeugdspelers bij het organiseren van de verschillende activiteiten;
 • Het organiseren van speelgelegenheid voor junioren, door het organiseren van verschillende (eendaags)toernooien, middagen voor rackettrekken e.a.;
 • Het organiseren van de jeugdclubkampioenschappen;
 • Het begeleiden van de jeugdcompetitie met het jeugdbestuur overleggen over de wensen van de jeugd.
Jeugdbestuur
 • Het organiseren het gezelligheidstoernooi;
 • Organiseren van feestavonden in combinatie met toernooien en evenementen;
 • Helpen bij de organisatie van het tenniskamp;
 • Helpen bij de clubkampioenschappen.
Technische Commissie
 • Het vormgeven en uitvoeren van het technisch beleid;
 • Het organiseren van de competitities;
 • Richting en leiding geven aan de trainersorganisatie (als opdrachtgever);
 • Organiseren van de Delftcup
Redactiecommissie
 • Het uitbrengen van het clubblad de "Wijdtepraet";
 • Het beheren van de website www.TVPijnacker.nl;
 • Het aanzetten van de leden tot het leveren van bijdragen;
 • Het verzorgen van de algemene berichtgeving aan de leden;
 • Het verzorgen van de publiciteit buiten de vereniging.
Sponsorcommissie
 • Het ontwikkelen en onderhouden van het sponsor- en advertentiebeleid;
 • De coordinatie van alle sponsor activiteiten en alsmede de advertentie uitingen van TVP. Dit omvat dus ook de advertenties in de Wijdtepraet en het verzorgen van de sponsoring van het open toernooi;
 • Werven van nieuwe (hoofd-)sponsors en adverteerders;
 • Het beheren van de relatie met (potentiele) sponsors en adverteerders;
 • Bijhouden van een administratie van de sponsors en adverteerders.
Toernooicommissie
 • Het organiseren van de jaarlijkse clubtoernooien, onderlinge wedstrijden, uitwisselings- en andere tennisactiviteiten, die de band tussen de leden bevorderen met uitzondering van de jeugdtoernooien en het open toernooi.
Evenementencommissie
 • Het organiseren van feesten en andere sfeerverhogende activiteiten
Open toernooi commissie
 • Het organiseren van het jaarlijkse open toernooi
Open jeugdtoernooi commissie
 •  Het organiseren van het jaarlijkse open jeugdtoernooi
 Superveteranen commissie
 • Het organiseren van het jaarlijkse super veteranen toernooi (60+)
 • Het coordineren van de recreatieve veteranen competitie

 
Bezoekadres en route:
Sportlaan 3
2641 AZ Pijnacker
015 - 3694420

Toernooi telefoon:
015 - 2574164

Postadres:
Postbus 127 
2640 AC Pijnacker

Voor vragen of opmerkingen over deze website kan je terecht bij Arthur en Monique de Vries.
TVP wordt gesponsord door:
Cream Do Communicatie! iTennis

Ogenblik a.u.b. ...