Menu

Baanverlichting

Alle banen zijn voorzien van verlichting. De dienstdoende barbeheerd(st)er ontsteekt 's avonds de verlichting als dit nodig is. De verlichting van alle banen kan in een willekeurige volgorde worden aangezet. Om te voorkomen dat alle lampen tegelijk worden ontstoken, is er per baan een ingebouwde vertraging aangebracht. Per baan verschilt deze vertraging. Pas als de vertragingstijd voorbij is zullen de lampen op die baan ontsteken. De verlichting van de banen 9 / 10 ontsteekt direct na aanzetten. Na ongeveer 2 minuten ontsteekt de verlichting van de banen 7 / 8. Na weer 2 minuten is de volgende set banen aan de beurt, en zo verder. Na het bespelen van de banen geven de laatste spelers aan dat de verlichting uit kan. De lampen hebben circa 10 minuten nodig om op volle sterkte te komen. Eenmaal gedoofd moeten ze minimaal 15 minuten afkoelen voordat ze weer zullen opstarten. Daarom is het wenselijk om bij geringe bezetting van het park in de avonduren als de verlichting brandt, de banen toch zoveel mogelijk aaneengesloten te bespelen.
Bezoekadres en route:
Sportlaan 3
2641 AZ Pijnacker
015 - 3694420

Toernooi telefoon:
015 - 2574164

Postadres:
Postbus 127 
2640 AC Pijnacker

Voor vragen of opmerkingen over deze website kan je terecht bij Arthur en Monique de Vries.
TVP wordt gesponsord door:
Cream Do Communicatie! iTennis

Ogenblik a.u.b. ...