Menu

Bestuur

De vereniging heeft een bestuur. Vier leden daarvan zijn voorzitter van een statutaire commissie. Alle bestuursleden worden rechtstreeks gekozen door de Algemene Leden Vergadering (ALV), in principe voor een periode van drie jaar. Ze zijn daarna  nog tweemaal herkiesbaar, echter tot een maximale bestuursperiode van acht jaar.  Tenminste eenmaal per jaar is er een ALV waarin het beleid van de vereniging  wordt vastgesteld.

Bestuur

Functie Naam Email Foto
Voorzitter Vacature    
Vicevoorzitter Linda Muller  
Secretaris Yvonne Admiraal-Verhoeven  
Penningmeester Vacature  
Penningmeester a.i. Gerard Boogert  
Vz Accomodatiecommissie Ben Smit  
Vz Jeugdcommissie Linda Muller  
Vz Technische commissie Robert Gijzenburg  
Vz Toernooicommissie Netta Haaring-van Meerveld  


 

Bezoekadres en route:
Sportlaan 3
2641 AZ Pijnacker
015 - 3694420

Toernooi telefoon:
015 - 2574164

Postadres:
Postbus 127 
2640 AC Pijnacker

Voor vragen of opmerkingen over deze website kan je terecht bij Arthur en Monique de Vries.
TVP wordt gesponsord door:
Cream Do Communicatie! iTennis

Ogenblik a.u.b. ...