Menu

Betalen aan de TVP bar

TVP is per 2015 overgegaan op een nieuw kassasysteem in het clubhuis, waarmee elektronisch betaald kan worden. Dit heeft als hoofddoel om contante betalingen te vermijden, want daar kleven grote nadelen aan: gevoelig voor fouten, traag (afrekenen), tijdrovend (’s-avonds afsluiten, wekelijks bij de bank afstorten) en onveilig. Daarnaast biedt het nieuwe systeem gegevens voor het barbeheer, waardoor vooral de inkoop makkelijker wordt.

Het nieuwe systeem is van LCS (Le Credit Sportif). Met dit systeem wordt al op zo’n 700 sportverenigingen gewerkt, ook in Pijnacker. Dit systeem maakt het mogelijk om op de volgende manieren te betalen:

  • Met pinpas
  • Met KNLTB-pas (met voldoende saldo)
  • Met speciaal beschikbare passen: Clubcard (zie apart deel hieronder)

De kracht van het systeem zit in bij betalingen met pinpas in het “contactloos” betalen, d.w.z. zonder pincode en zonder bevestiging. Alleen in uitzonderingsgevallen –wanneer de pinpas daar niet geschikt voor is of wanneer de betaler kiest voor gebruik van pincode is pinnen de aangewezen weg. Bij betalingen met de KNLTB-pas of de Clubcard hoeft de kaart alleen door het barpersoneel door de lezer op de kassa gehaald te worden om een betaling te voldoen. Bij zowel de KNLTB-pas als de Clubcard dient er eerst een saldo te zijn geladen (zie hieronder).

Indien gewenst wordt per transactie een bon opgemaakt, ter controle. Bovendien wordt ook op de kassa het bedrag aangegeven.

Contante betalingen zijn niet meer mogelijk. Alle barverkopen worden op de kassa aangeslagen en via het nieuwe systeem betaald.

PINPAS

Het nieuwe systeem voorziet in 2 manieren van pinpas betaling “contactloos” of, als tot nu toe gebruikelijk, met pincode, op aangeven van de pas-eigenaar. Contactloos kan alleen met een daarvoor geschikte pas; het betreffende icoontje vindt u op de achterkant van uw pas. Uw pas kunt u neerleggen bovenop het venster van de pinautomaat die ook de bevestiging geeft dat de transactie is gelukt.

Als uw pas niet geschikt is voor contactloos betalen kunt u gewoon pinnen als tot nu toe gebruikelijk.

KNLTB PAS

Verstrekking van de KNLTB pas is op de gebruikelijke manier en tegen de geldende voorwaarden (contributie betaling en opgave barrooster gedaan en –vanaf 2016- machtiging voor automatische incasso afgegeven).

U geeft uw pas aan de barbeheerder die de pas door het slot aan de rechterzijde van het scherm van het betaalsysteem haalt. Daarna kunt u kiezen om het actuele saldo te zien of direct te betalen. Ook hier is –net als bij contactloos pinnen- een OK niet vereist. Als er onvoldoende saldo op de kaart staat kan de betaling omgezet worden in een pinbetaling.

Hoe activeer ik mijn KNLTB-pas en kan ik er saldo op laden?

Voor aanvang van het seizoen verstuurt LCS een e-mail met daarin de inlog-gegevens (toegangscode en wachtwoord) om toegang te krijgen tot de LCS site. Het is dus van belang dat TVP beschikt over het juiste email adres. Controle en eventuele aanpassing, ongewijzigd via de website www.tvpijnacker.nl.

Na inloggen op de LCS site www.lecredit.nl zijn onder de menuoptie 'Instellingen’ en vervolgens ‘Mijn Gegevens’ de gegevens desgewenst te wijzigen. Verder kan via deze site het saldo worden geladen (zie hieronder) en de kaart worden geblokkeerd.

De pas kan geactiveerd worden door een saldo te storten, dit kan op twee manieren:

  • Thuis via internet: inloggen op www.lecredit.nl op de persoonlijke pagina, waarna via iDEAL het saldo kan worden opgeladen (minimaal € 10, -), met pinpas of credit card.
  • In het clubhuis met eigen bankpas (minimaal € 10, -).

NB Het saldo staat niet fysiek op de pas, waardoor bij verlies het saldo niet verloren gaat.

Wat doe ik als ik het niet eens ben met een saldo afboeking? 

De betaling aan de bar dient zelf gecontroleerd te worden; afwijkingen direct bij de barbeheerder melden en afwikkelen. Als er in het verrekening traject daarna een afwijking optreedt kan een transactie gecorrigeerd worden door middel van een mail aan penningmeester@tvpijnacker.nl.

Wat moet ik doen bij diefstal of vermissing en ben ik dan mijn saldo kwijt?

Blokkeer de KNLTB-pas zo snel mogelijk. Na inloggen op www.lecredit.nl kies voor de menuoptie ‘Blokkeren’. Nu is de pas geblokkeerd. Het saldo blijft gewoon op de server staan maar snel blokkeren is wel van belang omdat de vinder misbruik zou kunnen maken van de KNLTB-pas.

De nieuwe pas kan beter niet geactiveerd worden bij LCS omdat deze identiek is aan de vermiste. Het is dan ook af te raden om gedurende de rest van het jaar nog de KNLTB-pas te gebruiken voor betalingen en alleen te pinnen. Het volgende jaar met een nieuwe KNLTB pas is de vorige definitief geblokkeerd.

Kunnen niet-leden (bijvoorbeeld ouders) ook een KNLTB-pas aanvragen?

Nee, maar zij kunnen pinnen of de pas van hun kind gebruiken of een clubcard gebruiken.

Hoe werkt het bij een KNLTB-pas voor minderjarige leden?

Voor ouders/verzorgers van minderjarige leden bestaat de mogelijkheid om het saldobeheer over de KNLTB-pas voor hun kind te voeren. Hiermee kunnen de uitgaven gelimiteerd worden. Het systeem sluit alcohol gebruik door jongeren onder de 18 jaar uit.

Kan ik met mijn KNLTB-pas of Clubcard bij andere verenigingen betalen?

Nee, de pas is voor exclusief gebruik bij TVP. Omgekeerd kan met een andere dan de TVP pas niet bij TVP betaald worden.

Kan het saldo van mijn pas worden teruggestort?

Ja, dit kan. Hiervoor moet u contact opnemen met de penningmeester. De penningmeester kan dit bedrag overmaken van de rekening van de club. Hierna kunnen de tegoeden van de KNLTB-pas gehaald worden.

CLUBCARD

Speciaal beschikbare passen: Clubcard

Er zijn een aantal speciale clubcards voorradig, bedoeld voor gebruik door speciale groepen, zoals voor competitieteams die een gezamenlijke rekening willen hebben, ouders van kinderen die lid zijn van de vereniging ,e.d. Het afrekenen met de clubcard is identiek aan dat van de KNLTB-pas. Voor deze clubcard wordt € 3,00 in rekening gebracht voor onderhoudskosten.

Clubcard gebruik door TVP leden

Deze Clubcards vervangen de huidige consumptiebonnen en worden uitgegeven door barcommissie, die ook het saldo oplaadt.

Clubcard gebruik door bezoekende competitieteams (gastencard)

De gastencard wordt voor eenmalig gebruik uitgegeven door de barbeheerder na afgifte van een geldige legitimatie (KNLTB pas). Gebruikte consumpties worden geregistreerd (aangeslagen) en na afloop afgerekend, waarna de card weer wordt ingewisseld voor de afgegeven legitimatie.

 

 

Bezoekadres en route:
Sportlaan 3
2641 AZ Pijnacker
015 - 3694420

Toernooi telefoon:
015 - 2574164

Postadres:
Postbus 127 
2640 AC Pijnacker

Voor vragen of opmerkingen over deze website kan je terecht bij Arthur en Monique de Vries.
TVP wordt gesponsord door:
Cream Do Communicatie! iTennis

Ogenblik a.u.b. ...